Standarder og reguleringer ved olje og gassmålinger

Sist oppdatert: 27. feb. 2020

NORCE har lang erfaring og innsikt i nasjonale og internasjonale standarder, forskrifter og retningslinjer knyttet til olje- og gassmåling, usikkerhetsberegning og allokeringsmåling. Vi utfører tredjeparts verifikasjoner (compliancee), design og oppsettav av målestasjoner, kalibreringsbevitnelse og inspeksjoner på stedet for usikkerhetsvuerdering.

Vår kompetanse på dette området inkluderer, men er ikke begrenset til:

NORCE har også utviklet flere håndbøker og online usikkerhetsberegningsverktøy relatert til olje- og gassmåling på vegne av Norsk forening for olje- og gassmåling (NFOGM). Vi deltar også i internasjonale arbeidsgrupper som utvikler nye ISO-standarder.