Sensitivitetsanalyse

Sist oppdatert: 27. feb. 2020

NORCE tilbyr tredjeparts usikkerhetsanalyser av fiskale målesystem og målesystem for klimautslipp. Vi baserer usikkerhetsanalysene på en dyp innsiktig i instrumentering og måleteknologier.

En viktig del av usikkerhetsanalysene er sensitivitetsstudier, hvor vi undersøker hvordan en endring i en av inngangsparametrene påvirker resultatet av målingen og beregningene.