Radar

Sist oppdatert: 25. feb. 2020

NORCE benytter radarteknologi for å utvikle løsninger for fjernovervåkning fra satellitt, fly og droner. Havovervåkning og metoder for karakterisering av is og snø har gitt gode resultater og effektiv datainnsamling med god oppløsning.

NORCE har kompetanse på antenneteknologi, radarsystemer, kommunikasjonsløsninger og ulike plattformer for datainnsamling, samt dataanalyse for etterbehandling av radarsignaler og konvertering til fysiske parametre for tilstander og miljø. Kompetansegrupper for elektromagnetisme, bølgeforplantning, signalbehandling og dataanalyse gjør oss i stand til å gjennomføre et vidt spekter av forskningsaktiviteter knyttet til radarteknologi.

Aktuelt