Peptid

Utvikling av onkolytiske peptider, peptid-baserte vaksiner, identifisering av bioaktive peptider, og kjemisk syntese av små peptider for bioteknologiske formål