Peptid

Sist oppdatert: 28. jun. 2019

Utvikling av onkolytiske peptider, peptid-baserte vaksiner, identifisering av bioaktive peptider, og kjemisk syntese av små peptider for bioteknologiske formål