Pasientforløp

Sist oppdatert: 1. jul. 2019

Et pasientforløp er en koordinert tverrfaglig prosess for en definert pasientgruppe. Dette forløpet kan inkludere utredning, behandling, oppfølging og omsorg. Diagnostikk, behandling og oppfølging skal være kunnskapsbasert og sørge for god pasientsikkerhet.

Se også Regionalt kunnskapssenter for barn og unge og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Prosjekter

Aktuelt