Optisk måleteknologi

Sist oppdatert: 25. feb. 2020

NORCE har bred kompetanse innen utvikling av et bredt spekter av optiske måleteknologier. Vi har hovedfokus på distribuert fiberoptisk målinger, spektroskopi og robuste avbildningssystemer. Bruksområder er; tilstandsbasert overvåking og vedlikehold, volumstrøm og væskekarakterisering og overvåking innen petroleum og annen industri, vindkraft, vann- og miljøovervåking, bildebehandlingssystem for automatisk identifisering av lus, ultrahøy temperatur prosessovervåkning innen metallurgi og intelligente trafikksystemer.

Laserbaserte systemer muliggjør fjern-inspeksjoner og overvåking av enestående nøyaktighet og hastighet selv i vanskelige visuelle miljøer (gjennom vann, tåke, støv eller røyk). Laserbelysning og / eller laserbasert deteksjon kan gjøre det mulig å bruke andre inspeksjonsteknikker på ellers utilgjengelige mål, gjennom smale åpninger, ved høye temperaturer (f.eks. Laser ultrasonics).

Fiberoptisk målinger muliggjør unike distribuert målinger over en lang rekkevidde for et bredt spekter av parametere. Se fiberoptisk distribuert måling for mer informasjon om teknologier og applikasjoner innen dette feltet.

Aktuelt