Optimalisering

Sist oppdatert: 2. jul. 2019

Gode strategier for reservoarstyring og brønnkontroll kan øke utvinningsgraden betraktelig. En god optimaliseringsstrategi for produksjon krever nøyaktig estimering av produksjons- og injeksjonhastigheter i ulike brønner, optimal brønnkontroll, inkludert kontroll av smarte brønner og optimal brønnplassering.

NORCE forbedrer verktøy for reservoarstyring ved å bruke optimalisering og modelloppdatering i lukket modus. Nylig har forskningen vår utviklet seg til å omfatte evaluering av et stort spekter optimaliseringsstrategier, og sonebasert estimering av strømningshastighet. Vi bidrar også aktivt i utvikling og anvendelse av ensemble-basert optimalisering (EnOpt).

Her er forskningstemaene vi nylig har adressert: