Optimalisering

Sist oppdatert: 19. des. 2019

Matematisk optimalisering har et stort spekter av anvendelser, f.eks. innen økonomi, mekanikk og ingeniørdisipliner. Forskningen vår er motivert fra petroleumstekniske applikasjoner, med mål om å gi bedre strategier for reservoarstyring. Dette gir ikke bare høyere nettoinntekt for operatørene, men vil også bidra til bedre energieffektivitet og redusert geografisk og miljømessig fotavtrykk.

NORCE var pioner for utviklingen av ensemble metoder for optimalisering (Lorentzen et al.), og har en lang historie med å utvikle og forbedre reservoarstyringsverktøy ved å bruke ensemble metoder for optimalisering og modell oppdatering (data assimilering). Nylig er innsatsen utvidet til å omfatte beslutningsstøttesystemer som anvender hele ensemblet av modeller i beslutningsprosessen. Disse temaene behandles gjennom prosjektet DIGIRES, som ledes av NORCE, og vår forskning ved Det nasjonale IOR-senteret.

Noen av de nyeste forskningsaktivitetene inkluderer:

Prosjekter

Aktuelt