Mobbing

Sist oppdatert: 18. nov. 2019

Innen fagfeltet mobbing har vi prosjekter innen barnehage og skole. Prosjektene har forkus på forebygging, avdekking og oppfølging av mobbing. Vi drifter og tilbyr skoler Olveusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd.

Se også Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.

Aktuelt