Miljøovervåkning

Sist oppdatert: 25. feb. 2020

Vår FoU dekker aktiviteter i polare regioner, åpne farvann og dypt hav for miljøobservasjoner, marine ressurser, havbruk og fiskeri. NORCE er dedikert til å utføre FoU av komplette målesystemer for det marine miljøet: Fra sensor til beslutningsstøtte.

Vi tilbyr også tjenester, inkludert vurderinger, testing, modellering og simulering, bilde- og videoanalyse og målekampanjer. Hovedmålet for vår FoU er å bidra til en bærekraftig forvaltning av havene gjennom:

Effektiv databehandling og prosessering

Aktuelt