Læring, teknologi og pedagogikk

Sist oppdatert: 22. okt. 2019

NORCE forsker på design, utvikling, bruk og evaluering av teknologi som støtter læring i forskjellige sammenhenger Det handler ofte om hvordan digitale teknologier kan legge til rette for god læring og sosial utvikling, både i klasserommet og i yrkeslivet. Læring er også et sentralt element innen mange av prosjektene som retter seg mot pasienter, helsepersonell, og ikke minst innen forskningstemaet psykiske helse.

Se også Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.