Teknologi og læring

Sist oppdatert: 27. feb. 2020

Teknologi og læring handler om å forske på design, utvikling, bruk og evaluering av teknologi som støtter læring i forskjellige sammenhenger. Det handler ofte om hvordan digitale teknologier kan legge til rette for god læring og sosial utvikling, både i klasserommet og i yrkeslivet. Læring er også et sentralt element innen mange av prosjektene som retter seg mot pasienter, helsepersonell, og ikke minst innen forskningstemaet psykiske helse.

Kontaktperson