Gå rett til innhold
<
<
Samvær og kontinuitet for barn med migrasjonsbakgrunn i fosterhjem. En studie av barn og foreldre sine erfaringer

Samvær og kontinuitet for barn med migrasjonsbakgrunn i fosterhjem. En studie av barn og foreldre sine erfaringer

, Photo by Ramin Talebi on Unsplash, Ramin talebi u b0j Wnkg M0 unsplash, ,

Photo by Ramin Talebi on Unsplash

Bakgrunn for prosjektet:

I Norge har stadig flere barn i fosterhjem en annen kulturell bakgrunn enn familien de vokser opp med. Barnevernet har da ansvar for å vektlegge barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn når beslutninger fattes. Dagens praksiser har imidlertid fått kritikk av Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen for å ikke ivareta barns kulturelle rettigheter godt nok, og det vises til behov for justeringer i dagens barnevernspraksis, blant annet når det kommer til fastsettelse av samvær. 

Det er krevende for barn å etablere en følelse av tilhørighet og ‘hjem’ i fosterhjem. Flyttingen innebærer ofte en rekke brudd og diskontinuitet, som brudd med familie og slekt, venner, skole og nabolag. Barn med migrasjonsbakgrunn må i tillegg ofte tilpasse seg en hverdag med nytt språk, tradisjoner og religiøse begivenheter. Forskning tyder på at samvær mellom barn i fosterhjem og deres foreldre kan bidra til kontinuitet og positiv identitetsutvikling, dersom kontakten tilpasses barnets behov samt at samarbeidet mellom barnets foreldre, fosterforeldrene og barnevernet fungerer godt. Vi har imidlertid svært begrenset kunnskap om hvordan samvær ivaretar barn med migrasjonsbakgrunns behov, særlig med tanke på kulturelle rettigheter.

Formål med prosjektet:

I dette Phd. prosjektet undersøker vi hvordan kontakt- og samværsordninger med biologisk familie kan støtte barn med migrasjonsbakgrunn sine tilhørighets- og identitetsprosesser i fosterhjem. Vi vil undersøke hvordan barn og foreldre opplever kontakt og samvær, med særlig fokus på kvaliteten på samarbeidet mellom de ulike aktørene (barn, foreldre, fosterforeldre og barnevernet), barns muligheter for å påvirke samværsordningen, samt betydningen av språk, kultur og identitet. 

Metode:

 For å få dybdekunnskap om barn sine erfaringer, vil vi både snakke med barn og be barn om å ta bilder som representerer ‘hjem’ for dem. I tillegg vil vi snakke med en gruppe foreldre (ikke foreldre til barna som intervjues) om deres erfaringer med å ha kontakt og samvær med sine barn i fosterhjem, inkludert hvordan samarbeidet med barnevernet og fosterforeldrene fungerer. 

Tilknyttet hovedprosjekt:

Phd. prosjektet er knyttet til en større studie: Hjem og (dis)kontinuitet: Fosterhjem for barn med migrasjonsbakgrunn (HoMi). 

Kontaktperson

Eirinn Hesvik Ljones

Stipendiat - Bergen

eirl@norceresearch.no
+47 56 10 73 16
+47 41699635

Prosjektfakta

Navn

Samvær og kontinuitet for barn med migrasjonsbakgrunn i fosterhjem. En studie av barn og foreldre sine erfaringer

Status

Aktiv

Periode

01.02.22 - 31.12.25

Sted

Bergen

Totalt budsjett

2.343.000 NOK

Forskningsområder

Forskningstemaer

Finansiering

Dam Foundation

Prosjekteier

RKBU, NORCE

Prosjektmedlemmer

Samarbeidspartnere

Redd Barna, Stiftelsen Dam, Høyskolen på Vestlandet

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev