Emergency medicine and emergency primary health care

Sist oppdatert: Nov 8, 2019

Emergency medicine is concerned with diagnosing and treatment of acute life threatening conditions. The emergency primary health care is obliged to diagnose and treat acute medical conditions, by telephone counselling, consultations and callouts.

Our research and professional development within emergency medicine and emergency primary health care concern organizational conditions at the casualty clinics, development and utilization of decision support system, the general practitioners’ participation in emergency primary health care, testing of new organizational models, statistics based on data from patients, monitoring trends of contact, elderly in the emergency primary health care, safety culture, the general practitioners’ participation in emergency situations (red response), coordination and development within the pre-hospital emergency system, and development and evaluation of courses in emergency medicine, and clinical studies.

Also see National Centre for Emergency Primary Health Care

Projects

Project

Klinisk skrøpelighetsskala på legevakt

Project

Bruk av krisesentre under covid-19 pandemien - KRICO

Illustrasjonsbilde CONOPRI
Project

COVID-19 outbreak in Norway – Epidemiology, health care utilization and primary care management – CONOPRI

Project

Forbruk av helsetjenester, henvisninger og innleggelser

Project

Patient safety culture in European out-of-hours services (SAFE-EUR-OOH)

Project

Sikkerhetskultur i primærhelsetjenesten (SIP)

Project

Konservativ bruddbehandling i allmennpraksis

Project

Brukerundersøkelser på legevakt

Project

Vakttårnprosjektet

Project

Telefonråd

Telefonråd er et beslutningsstøtteverktøy for håndtering av pasienthenvendelser, spesielt utviklet for sykepleiere og helsesekretærer ved legevakter og legekontorer. Telefonråd skal sikre at pasientene får: • En ensartet vurdering og prioritering av henvendelse • Riktig fastsetting av respons og tiltak • Hjelp til egenomsorg Telefonråd består av to oppslagsverk som tidligere er gitt ut hver for seg: • «Norsk indeks for medisinsk nødhjelp» som dekker tidskritiske henvendelser • «Medarbeiderråd for legevakter og allmennlegekontorer» som dekker rådgivning ved generelle allmennmedisinske problemstillinger. Fra september 2018 er Telefonråd et nettbasert verktøy som ligger på adressen telefonråd.no. Verktøyet er gratis og krever ingen brukerkonto eller innlogging. Den nye nettversjonen er oppdatert med den nye versjonen av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp fra 2018 (utgave 4). Artiklene i Medarbeiderråd ble sist oppdatert i 2011 og det faglige innholdet er sjekket mot anerkjente kilder, særlig Norsk Elektronisk Legehåndbok, Legevakthåndboken og Best Practice. Innholdet i Medarbeiderråd er i dag under totalrevidering, og det taes sikte på at en ny versjon av Telefonråd er klar for utprøving i starten av 2020. Brukerveiledning for telefonråd på nett finner du her, eller ved å gå på Nklm sine nettsider under «Nettkurs» og «Oppvakt- opplæring på legevakt». Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har det redaksjonelle ansvaret for Telefonråd og det faglige ansvaret for Medarbeiderråd. Nasjonal kompetansetjeneste for akuttmedisin (NAKOS) har det faglige ansvaret for Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. Medarbeiderråd var opprinnelig et grasrotprosjekt som startet ved Skien legevakt i 1989. Verktøyet har blitt oppgradert og revidert flere ganger. I 2003 ble Norsk indeks for medisinsk nødhjelp integrert, og kombinasjonen av de to oppslagsverkene fikk det nåværende navnet "Telefonråd". Elisabeth Holm Hansen (Sykepleier, ph.d.) var en av initiativtakerne til Medarbeiderråd. Hun var pådriver for og ledet arbeidet med Telefonråd i over 20 år

Project

Evaluation of municipal emergency care beds

Project

Emergency out-of-houre service in remote areas - research on a new model.

Project

Emergency medical care for the elderly

Project

Annual statistics from out-of-hours emergency health care

Project

Workload in general practice

Project

Safety in emergency primary health care

Project

Organisation of Emergency Primary Health Care in Norway

Project

General practitioners' response to red response alarms

Project

Utilization of health care services in Norway

News