Norce Samfunn 01 W Norce Samfunn 01 W

Samfunn

Vi bidrar med kultur- og samfunnsforskning som gir grunnlag for beslutninger politikere, myndigheter og næringsliv skal fatte på sentrale samfunnsfelt.

Vi undersøker endringer i dagens Norge mens de skjer. Vi bidrar til å forstå og forklare store komplekse samfunnsutfordringer for å forbedre. Vi evaluerer sentrale offentlige reformer – som når politikere vedtar en helse- eller en forvaltningsreform.

Vi forsker på frivillighet, samfunnsmessige konsekvenser av klimaendringer, vi undersøker frafall i videregående skole, migrasjon, integrering og urbanisering.

Vi forsker også på valg og politikk, innovasjon i offentlig sektor, helse- og velferdstjenester, arbeids- og velferdssektoren og kultursektoren. I tillegg bidrar vi med forskning på næringsutvikling, samferdsel og sikkerhet i arbeidslivet.

Vi bidrar til å dokumentere og utvikle historien om det norske samfunnet både i dag og for fremtidige generasjoner.

Våre fagmiljøer innen samfunn finner du i Alta, Tromsø, Bergen, Haugesund, Stavanger, Kristiansand og Oslo.