Norce Klima 07 W Norce Klima 07 W

Klima

Vi undersøker hvordan klimaet endrer seg, hvilke konsekvenser klimaendringene får og hvordan vi best kan tilpasse oss endringene.

Vi er ledende innen klimatilpasning som skal sikre brukere i offentlig og privat sektor et best mulig grunnlag til å fatte sine beslutninger.

Det er helt nødvendig med tilpasning til klimaendringene gjennom mer detaljert kunnskap om nedbørsmengder, vind og temperatur for å sikre robuste og bærekraftige samfunn.

Vi utvikler også sesongvarsler i Seasonal Forecasting Engine, informasjon som vil være relevant for mange bransjer, som kraft, forsikring og landbruk.

Vi er eksperter på avansert klimamodellering, som ikke bare er viktig for klimaservice, men også for scenarioer for klimagassutslipp. Vi bidrar til beslutningstakeres arbeid med å redusere CO2-utslippene, og til det internasjonale klimapanelets kunnskapsgrunnlag.

I tillegg til høy teknisk modelleringskompetanse, utvikler vi overvåkningen av marine miljø, som ved å følge isutbredelsen i Arktis og Antarktis nøye, målinger av Co2 lekkasjer med sensorer – og forsuring i hav og i fjorder.

Fagmiljøene våre innen klima finner du i Bergen.