Norce Energi 03 72 Norce Energi 03 72

Energi

Vi forsker innen olje/gass og fornybare energiformer med hovedvekt på kostnadseffektiv og sikker energiproduksjon som sikrer lavest mulig CO2-avtrykk i det grønne skiftet.

Olje og gass

NORCE har fokus på forskning og utvikling som bidrar til å digitalisere, automatisere og kostnadseffektivisere olje- og gassektoren både i Norge og internasjonalt. Dette skjer i tett samarbeid med industrien.

Forskningen omfatter bore- og brønnteknologi, reservoarmodellering og -simulering, økt utvinning (EOR), CO2-fangst, CO2-lagring samt plugging & forlating av brønner.

Vi har førsteklasses petroleumslaboratorier og et enestående testanlegg i ULLRIGG bore og brønnsenter, som er Norges eneste landbaserte full-skala borerigg. Anlegget brukes til praktisk testing, kvalifisering av bore- og brønnutstyr samt til trening av personell. OpenLab Drilling er vårt simuleringsverktøy for forskning, undervisning og demonstrasjon av boreteknologi.

Vi er vert for forskningssenteret SFI DrillWell som forsker på bore- og brønnteknologi og økt utvinning samt partner i forskningssenteret SFI Offshore Mechatronics som forsker på å utvikle prosesser som reduserer antallet av manuelle arbeidsprosesser offshore. Begge forskningssentrene drives i tett samarbeid med industripartnere. I tillegg er vi en del av COREC, Center for Oil Recovery og The National IOR Centre of Norway.

Fornybare energiformer

Utvikling av fornybare energiformer står sentralt i det grønne skiftet og NORCE har gjennom en årrekke forsket på å utvikle fornybare løsninger og systemer som er bæredyktige og kostnadseffektive.

Forskningen omfatter offshore vindkraft, geotermisk energi, CO2-fangst, CO2-lagring samt design og utvikling av nye energisystemer som integrerer de nye energiformene med distribusjonssystemer, lagringssystemer og forbrukere.

Vi er vertskap for CGER - Norwegian Center for Geothermal Energy Research og NORCOWE - Norwegian Research Cluster for Offshore Wind. Vi har etablert Norges nye grønne energiselskap GreenStat som har som formål å utvikle grønne og lønnsomme prosjekter samt å gjennomføre investeringer som bidrar til en hurtig overgang til nullutslippssamfunnet.

Fagmiljøene våre innen energi finner du i Bergen og Stavanger og Oslo.