Norce Energi 03 72 Norce Energi 03 72

Energi

Vi forsker innen olje/gass og fornybare energiformer med hovedvekt på kostnadseffektiv og sikker energiproduksjon som sikrer lavest mulig CO2-avtrykk i det grønne skiftet.

Olje og gass

NORCE har fokus på forskning og utvikling som bidrar til å digitalisere, automatisere og kostnadseffektivisere olje- og gassektoren både i Norge og internasjonalt. Dette skjer i tett samarbeid med industrien.

Forskningen omfatter bore- og brønnteknologi, reservoarmodellering og -simulering, økt utvinning (EOR), CO2-fangst, CO2-lagring samt plugging & forlating av brønner.

Vi har førsteklasses petroleumslaboratorier og et enestående testanlegg i Ullrigg Test Centre, som er Norges eneste landbaserte full-skala borerigg. Anlegget brukes til praktisk testing, kvalifisering av bore- og brønnutstyr samt til trening av personell. OpenLab Drilling er vårt simuleringsverktøy for forskning, undervisning og demonstrasjon av boreteknologi.

Vi er vert for forskningssenteret SFI DigiWells som har mål om å akselerere den digitale transformasjonen av brønnleveringsprosessene. Vi er partnere i forskningssenteret SFI Offshore Mechatronics som forsker på å utvikle prosesser som reduserer antallet av manuelle arbeidsprosesser offshore og SFI SWIPA som skal oppnå en vitenskapelig forståelse av permanente brønnbarrierer og forbedre metodene for plugging av brønner. Alle forskningssentrene drives i tett samarbeid med industripartnere. I tillegg leder vi COREC - Center for Oil Recovery, og vi er partner i The National IOR Centre of Norway som ledes av Universitetet i Stavanger.

Fornybare energiformer

Utvikling av fornybare energiformer står sentralt i det grønne skiftet og NORCE har gjennom en årrekke forsket på å utvikle fornybare løsninger og systemer som er bæredyktige og kostnadseffektive.

Forskningen omfatter offshore vindkraft, hydrogen, geotermisk energi, CO2-fangst, CO2-lagring samt design og utvikling av nye energisystemer som integrerer de nye energiformene med distribusjonssystemer, lagringssystemer og forbrukere.

Vi er vertskap for CGER - Norwegian Center for Geothermal Energy Research og NORCOWE - Norwegian Research Cluster for Offshore Wind. Vi har etablert Norges nye grønne energiselskap GreenStat som har som formål å utvikle grønne og lønnsomme prosjekter samt å gjennomføre investeringer som bidrar til en hurtig overgang til nullutslippssamfunnet.

Fagmiljøene våre innen energi finner du i Bergen og Stavanger og Oslo.

Laboratorier og testfasiliteter

Spin-offselskaper

Sentre vi leder eller deltar i

Internasjonale samarbeidsprosjekter