SMART Finnmark

Finnmark fylkeskmmune har valgt å ta i bruk et verktøy for SMART mobilisering av næringslivet, utviklet for regioner i EU. Norut i Alta er engasjert for å bistå i dette arbeidet. I løpet av 2019 skal det jobbes med utvikling av næringslivet i fylket etter SMART-prinsippene. I denne prosessen vil næringslivet inviteres inn for å bidra med erfaringer om hva som skal til for at bedrifter bruker mer forskning og blir mer innovative, samt hvordan kunnskap kan brukes på tvers av næringer.

Resultatet av prosessen er en innovasjonsstrategi som skal definere de viktigste satsingene i Finnmark og hva som må gjøres for å tilrettelegge for mer verdiskaping, sysselsetting og innovasjon.