<
<
Bård Helge Kårtveit

Bård Helge Kårtveit

Senior Researcher

baka@norceresearch.no
+47 56 10 76 60
Tullins gate 2, 0166 Oslo, Norway

Bård Helge Kårtveit

Division

Health & Social Sciences

Research Groups

Regional utvikling og bærekraftig verdiskaping

More information about Bård Helge Kårtveit

See profile in Cristin

Open resume

Download pressphoto
Projects
See all
See all
Publications
We’ll meet again? Evaluation of the Norwegian Grant Programme for Health Collaboration with Russia 2016-2019 – By- og regionforskningsinstituttet NIBR 2022
"Suksess mot alle odds" – Avisa Vårt land 2022
Forventningsbarometer for Nord-Norge 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Egyptian Middle-Class Masculinity and its Working-Class Others – 2022
Hvor går veien? Kartlegging av samisk språk og kultur i språkforvaltningskommunene – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Norway must stop violating Indigenous rights – Al-Jazeera Opinion 2022
Overcoming isolation in the Arctic during COVID-19 times through new ways of co-writing research – 2022
Reflections: What can we create together? – 2022
Introduction: Being in-between stories – 2022
Resultater fra analyse av erfaringer med Tannlegehjelpen – NORCE Norwegian Research Centre AS 2021
Sametingets bidrag til næringsutviking i samiske områder - en analyse av endringer i politikk og virkemidler – 2021
Samarbeid i en vanskelig tid – Dagsavisen 2021
Enoksen vil ikke forstå kulturvernet – Nordlys 2021
Grenser for hvem, Enoksen? – Nordlys 2021
Fosen-dommen bør få konsekvenser også for industrieventyr i nord. – Nordlys 2021
Storheia og Roan vindkraftverk må rives. Alt annet vil være en hån mot både mot Høyesterett og mot samiske rettigheter. – Adresseavisen 2021
Bærekraftige kystsamfunn: Helårlige arbeidsplasser i fiskeindustrien – strategier og ringvirkninger – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Nord-Norgebanen og reindrift – High North News 2021
Adapting to the unpredictable: The story of a Norwegian-Russian study of NGOs in the Murmansk region during a pandemic – Qualitative Social Work 2021
Samisk fjordbosetning og utmarksbruk i Gáranasvuotna/Ramfjord – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Konsekvensutredning, Tema reindrift for E8 Sørbotn-Laukslett, Vestre trasé. – NORCE Samfunnsforskning 2020
Kartlegging av investeringer gjort av fiskeflåten, havbruksnæringen og fiskeindustrien, 1970-2019 – NORCE 2019
En systematisk sammenstilling av kunnskap om utviklingstrekk i nord. Sluttrapport. – NORCE Norwegian Research Centre 2019
Kartlegging av investeringer i fiskeri og fangst, akvakultur og fiskeindustri, 1970 – 2019 – Norce Research 2019
En kronglete vei mot Brexit? – Sparebank1 Nord-Norge 2019
Storbritannia, Brexit og Nord-Norge – Sparebank1 Nord-Norge 2019
Kartlegging av samisk kultur, identitet og samfunnsliv i Nye Narvik kommune – NORCE Samfunnsforskning 2019
Fra STN til kulturbasert næringsutvikling? Innspill til arbeidet med Sametingets næringsmelding. (7-2019) – NORCE 2019
Being a Coptic Man: Masculinity, Class, and Social Change among Egyptian Copts – Men and Masculinities 2018
Alexandrias små kirkesamfunn. Giftemål og selvposisjonering blant lokale kristne. – Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier 2018
Sametingets rolle og ansvar tilknyttet deling av Tysfjord kommune – Avisa Nordland 2018
Social relations between the Christian communities of Alexandria: Re-examining social boundaries in times of decline‪ – Égypte/Monde arabe 2018
The anti-gay agenda of Egypt's Coptic Orthodox Church – The New Arab 2017
Egyptian Copts Under Attack: The Frailty of a National Unity Discourse – Middle East Institute online 2017
Are Copts at risk because of their Sisi support? – The New Arab 2017
After 150 years, Egypt passes a new Church Construction Law – The New Middle East Blog 2016
Tilhørighet og utvandring blant kristne palestinere. – 2015
Krigenes brutale lærdom. – Bergens Tidende 2014
Civil-military relations in the middle east: A literature review – Working Paper - Chr. Michelsen Institute 2014
Dilemmas of Attachment Identity and Belonging among Palestinian Christians – Brill Academic Publishers 2014
The Christians of Palestine: Strength, Vulnerability, and Self-restraint within a Multi-sectarian Community – Middle Eastern Studies 2013
Land, law and family protection in the West Bank – 2012
A rule of uncertainty. Rights of residency in the occupied West Bank – Review of Women's Studies 2011
Antropologer i krigens frontlinje – Dagbladet 2007
Kristne Palestinere på Vestbredden: En stille fordrivning? – Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier 2007
Ny israelsk grensepolitikk – Klassekampen 2006
See all publications in Cristin