Go straight to content
<
<
Bård Helge Kårtveit

Bård Helge Kårtveit

Senior Researcher

baka@norceresearch.no
+47 56 10 76 60
Tullins gate 2, 0166 Oslo, Norway

Bård Helge Kårtveit

Division

Health & Social Sciences

Research Groups

Regional utvikling i Arktis

More information about Bård Helge Kårtveit

See profile in Cristin

Open resume

Download pressphoto

Projects

See all
See all
Publications
KUNNSKAPSGRUNNLAGET FOR FORVALTNING AV VERNEOMRÅDER Samiske perspektiver – NORCE Helse og Samfunn 2023
The Norwegian Barents Pride Festival: Reflections on bravery for LBGTQI+ activists from Russia – Nordisk tidsskrift for livskvalitet og bærekraftig velferdsutvikling 2023
Reflections: What can we create together? – 2022
We’ll meet again? Evaluation of the Norwegian Grant Programme for Health Collaboration with Russia 2016-2019 – By- og regionforskningsinstituttet NIBR 2022
"Suksess mot alle odds" – Avisa Vårt land 2022
Forventningsbarometer for Nord-Norge 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Egyptian Middle-Class Masculinity and its Working-Class Others – 2022
Hvor går veien? Kartlegging av samisk språk og kultur i språkforvaltningskommunene – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Norway must stop violating Indigenous rights – Al-Jazeera Opinion 2022
Overcoming isolation in the Arctic during COVID-19 times through new ways of co-writing research – 2022
Introduction: Being in-between stories – 2022
Resultater fra analyse av erfaringer med Tannlegehjelpen – NORCE Norwegian Research Centre AS 2021
Sametingets bidrag til næringsutviking i samiske områder - en analyse av endringer i politikk og virkemidler – 2021
Samarbeid i en vanskelig tid – Dagsavisen 2021
Enoksen vil ikke forstå kulturvernet – Nordlys 2021
Grenser for hvem, Enoksen? – Nordlys 2021
Fosen-dommen bør få konsekvenser også for industrieventyr i nord. – Nordlys 2021
Storheia og Roan vindkraftverk må rives. Alt annet vil være en hån mot både mot Høyesterett og mot samiske rettigheter. – Adresseavisen 2021
Bærekraftige kystsamfunn: Helårlige arbeidsplasser i fiskeindustrien – strategier og ringvirkninger – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Nord-Norgebanen og reindrift – High North News 2021
Adapting to the unpredictable: The story of a Norwegian-Russian study of NGOs in the Murmansk region during a pandemic – Qualitative Social Work 2021
Samisk fjordbosetning og utmarksbruk i Gáranasvuotna/Ramfjord – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Konsekvensutredning, Tema reindrift for E8 Sørbotn-Laukslett, Vestre trasé. – NORCE Samfunnsforskning 2020
Kartlegging av investeringer gjort av fiskeflåten, havbruksnæringen og fiskeindustrien, 1970-2019 – NORCE 2019
En systematisk sammenstilling av kunnskap om utviklingstrekk i nord. Sluttrapport. – NORCE Norwegian Research Centre 2019
Kartlegging av investeringer i fiskeri og fangst, akvakultur og fiskeindustri, 1970 – 2019 – Norce Research 2019
En kronglete vei mot Brexit? – Sparebank1 Nord-Norge 2019
Storbritannia, Brexit og Nord-Norge – Sparebank1 Nord-Norge 2019
Kartlegging av samisk kultur, identitet og samfunnsliv i Nye Narvik kommune – NORCE Samfunnsforskning 2019
Fra STN til kulturbasert næringsutvikling? Innspill til arbeidet med Sametingets næringsmelding. (7-2019) – NORCE 2019
Being a Coptic Man: Masculinity, Class, and Social Change among Egyptian Copts – Men and Masculinities 2018
Alexandrias små kirkesamfunn. Giftemål og selvposisjonering blant lokale kristne. – Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier 2018
Sametingets rolle og ansvar tilknyttet deling av Tysfjord kommune – Avisa Nordland 2018
Social relations between the Christian communities of Alexandria: Re-examining social boundaries in times of decline‪ – Égypte/Monde arabe 2018
The anti-gay agenda of Egypt's Coptic Orthodox Church – The New Arab 2017
Egyptian Copts Under Attack: The Frailty of a National Unity Discourse – Middle East Institute online 2017
Are Copts at risk because of their Sisi support? – The New Arab 2017
After 150 years, Egypt passes a new Church Construction Law – The New Middle East Blog 2016
Tilhørighet og utvandring blant kristne palestinere. – 2015
Krigenes brutale lærdom. – Bergens Tidende 2014
Civil-military relations in the middle east: A literature review – Working Paper - Chr. Michelsen Institute 2014
Dilemmas of Attachment Identity and Belonging among Palestinian Christians – Brill Academic Publishers 2014
The Christians of Palestine: Strength, Vulnerability, and Self-restraint within a Multi-sectarian Community – Middle Eastern Studies 2013
Land, law and family protection in the West Bank – 2012
A rule of uncertainty. Rights of residency in the occupied West Bank – Review of Women's Studies 2011
Antropologer i krigens frontlinje – Dagbladet 2007
Kristne Palestinere på Vestbredden: En stille fordrivning? – Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier 2007
Ny israelsk grensepolitikk – Klassekampen 2006
See all publications in Cristin