SMART Finnmark

Finnmark fylkeskommune har valgt å ta i bruk et verktøy for SMART mobilisering av næringslivet, utviklet for regioner i EU. NORCE er engasjert for å bistå i dette arbeidet. I løpet av 2019 har NORCE bistått i å utarbeide en innovasjonsstrategi og et kunnskapsgrunnlag etter SMART-prinsippene. I denne prosessen er næringslivet inviteres inn for å bidra med erfaringer om hva som skal til for at bedrifter bruker mer forskning og blir mer innovative, samt hvordan kunnskap kan brukes på tvers av næringer. Det er gjennomført tre workshoper i forbindelse med arbeidet.

Resultatet av prosessen er en innovasjonsstrategi som skal definere de viktigste satsingene i Finnmark og hva som må gjøres for å tilrettelegge for mer verdiskaping, sysselsetting og innovasjon.

Aktuelt