SIOS-Snow Pilot

SIOS skal bruke midler til en multi-skala tilnærming til snøobservasjoner. NORCE rolle blir å integrerere ulike datakilder av snøobservasjoner (bakkemålinger, kamera og satellittmålinger) i en multi-sensor/multi-skala snømodell. Data fra ulike datakilder skal brukes til å validere satellittmålinger. Prosjektet tar også sikte på å starte opp arbeidet med å etablere en super site for snømålinger på Svalbard med hovednoder i Ny Ålesund, Longyearbyen og Hornsund. På sikt skal disse øke forståelsen for arktisk snø og pågående klimaendringer, samt bidra til cal/val aktiviteter for ESA's satellitter.