Go straight to content
<
<
SIOS-Snow Pilot

SIOS-Snow Pilot

SIOS skal bruke midler til en multi-skala tilnærming til snøobservasjoner. NORCE rolle blir å integrerere ulike datakilder av snøobservasjoner (bakkemålinger, kamera og satellittmålinger) i en multi-sensor/multi-skala snømodell. Data fra ulike datakilder skal brukes til å validere satellittmålinger. Prosjektet tar også sikte på å starte opp arbeidet med å etablere en super site for snømålinger på Svalbard med hovednoder i Ny Ålesund, Longyearbyen og Hornsund. På sikt skal disse øke forståelsen for arktisk snø og pågående klimaendringer, samt bidra til cal/val aktiviteter for ESA's satellitter.

Project facts

Name

SIOS-Snow Pilot

Status

CONCLUDED

Duration

29.03.22 - 31.12.22

Location

Tromsø

Total budget

400.000 NOK

Research group

Funding

Research Council of Norway (RCN)

Prosjekteier

SIOS - Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System

Project members