Go straight to content
<
<
Måling og analyse av litiumbatterier og batterimoduler med hjelp av ultralyd​

Måling og analyse av litiumbatterier og batterimoduler med hjelp av ultralyd​

Litiumbatterier spiller en stadig større rolle i transportsektoren, både til lands og til havs. Elbil-batterier anses som modne for utskiftning ved 80 % av opprinnelig kapasitet, men brukbare battericeller og moduler kan fortsatt ha et potensiale for videre bruk i nye anvendelser. En utfordring ved gjenbruk av batterier er at det ikke finnes gode metoder for å bestemme helsetilstanden – slik at en kan fastsette verdi på batteriene og sortere de for gjenbruk eller resirkulering.

Både ved sortering av brukte batterier og ved sammenstilling av batterier fra nye eller brukte celler, vil det være ønskelig med en robust og effektiv metode for kvalitetssikring/evaluering av helsetilstand. Metoder for dette kan

1) bidra til kvalitetssikring ved produksjon og montering av nye og brukte celler, og på den måten være med på å optimalisere produksjonsprosesser, og ikke minst

2) danne grunnlag for økt gjenbruk av batterier.

I dette prosjektet ønsker vi å videreutvikle kunnskapen om ultralydbaserte metoder for ikke-destruktiv kvalitetskontroll/evaluering av høyenergi fremdrifts-batterier.

Metoden ble undersøkt i et forprosjekt hos RFF Vestland i 2021. Ultralydbølger er sendt gjennom enkeltceller med ulik helsetilstand og en stabel av nye celler. Resultatene fra forprosjektet er lovende og indikerer at metoden har potensiale til å differensiere helsetilstand til slike batterier. I dette foreslåtte hovedprosjektet planlegger vi å systematisk studere metoden videre på nye battericeller med ulik ladetilstand, ulike aldrede celler og ulike moduler. Vi tar sikte på vi å skaffe til veie kunnskapsgrunnlaget som senere kan bli en plattform for å utvikle innovasjoner knyttet til ultralydutstyr som kan brukes til å bestemme helsetilstand og ladetilstand til battericellene og batterimodulene i høyenergi fremdriftsbatterier.

Project facts

Name

Måling og analyse av litiumbatterier og batterimoduler med hjelp av ultralyd​

Status

Active

Duration

01.02.22 - 31.12.23

Location

Bergen

Total budget

3.000.000 NOK

Research areas

Research group

Research Topics

Funding

Regional research fund Vestlandet

Prosjekteier

NORCE

Project members

Preben Joakim Svela Vie

Samarbeidspartnere

Institutt for energiteknikk