Gå rett til innhold
<
<
Tettere samarbeid om forskning og innovasjon i forsvaret

Tettere samarbeid om forskning og innovasjon i forsvaret

Aktuelt

Publisert: 23.06.2022
Oppdatert: 08.08.2022

NORCE og FFI (Forsvarets forskningsinstitutt) signerte i dag en samarbeidsavtale. Et tettere samarbeid innen forskning og innovasjon skal bidra til ny kunnskap for et tryggere samfunn.

NORCE og FFI samarbeider allerede på flere ulike områder, blant annet om trådløst undervannskommunikasjon og navigasjon med droner uten tilgang til GPS. Med avtalen som i dag ble signert, skal FFI og NORCE samarbeide enda tettere innen forskning og innovasjon på relevante områder.

- Vi ser frem til å formalisere samarbeidet med FFI. Med denne samarbeidsavtalen legges det til rette for økt samarbeid innen teknologi, kompetanse og innovasjon som svarer på Forsvarets behov. Vi i NORCE har både kompetanse og infrastruktur som vi mener er interessant for FFI, sier konsernsjef i NORCE, Kristin Wallevik.

NORCE tilrettelegger for at FFI kan utnytte relevant forskningsinfrastruktur og testarenaer for forskning, utvikling og eksperimentering som NORCE eier eller har tilgang til. Dette vil kunne bidra til tidlig uttesting av sivil teknologi, og gode fasiliteter for utvikling og eksperimentering med militære anvendelser av ny teknologi.

- NORCE er blitt en betydelig norsk forskningsaktør som engasjerer seg i flere fagfelt av interesse for FFI og forsvarssektoren. Flere av FFIs fagmiljø, for eksempel romvirksomhet og autonome farkoster, samarbeider allerede med NORCE. En avtale gjør det enklere å både styrke og utvide samarbeidet slik at vi sammen kan levere enda bedre forskning, innsikt og løsninger til både Forsvaret og samfunnet for øvrig, sier assisterende administrerende direktør i FFI, Jan Erik Torp.

Ina Danielsen, NORCE, Assisterende administrerende direktør i FFI, Jan Erik Torp og konsernsjef i NORCE, Kristin Wallevik formaliserte tettere samarbeid i en avtale i dag., Signering NORCE FFI, <p>Ina Danielsen, NORCE</p>, En mann og kvinne sittende bak et bord tar hverandre i hånden.

Kilde:
Ina Danielsen, NORCE

Assisterende administrerende direktør i FFI, Jan Erik Torp og konsernsjef i NORCE, Kristin Wallevik formaliserte tettere samarbeid i en avtale i dag.

Raskere beslutninger

Samarbeidsavtalen vil tilrettelegge for raske beslutninger på å sette i gang aktiviteter når muligheter innenfor avtalens rammer dukker opp. Samtidig er samarbeidsavtalen en strategisk plattform for dialog og informasjonsutveksling på ledelsesnivå.

FFI og NORCE skal samarbeide om viktig forskning, utvikling og innovasjon som svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt. NORCE er på lik linje med forsvarssektoren en organisasjon med fysisk tilstedeværelse fra Alta, Tromsø og Setermoen i nord, Bergen, Haugesund og Stavanger i vest, Kristiansand og Grimstad i sør og Oslo i øst.

Kommunikasjon og navigasjon

NORCE og FFI samarbeider allerede nå i ulike prosjekter innen ulike områder. To eksempler er samarbeid om utvikling av et trådløst undervanns kommunikasjonsnettverk i SFI Smart Ocean og navigasjon i droner.

I et samarbeidsprosjekt mellom FFI og NORCE er formålet å samle data med et navigasjonssystem, som er under utvikling ved FFI. FFI har i en årrekke arbeidet med utvikling av løsninger som skal gjøre det mulig for små, ubemannede luftfarkoster å navigere uten tilgang til GPS/GNSS. NORCE har relevant kompetanse og erfaring som gir FFI et godt grunnlag for å gjennomføre oppdraget.

, Fra venstre, Ove Kent Hagen, Sjefsforsker, Avdeling Forsvarssystemer i FFI, Andre Kjellstrup, Overingeniør i NORCE og Baheerathan Sivalingam, Seniorforsker, Avdelings Forsvarssystemer i FFI., Sætersmoen, , Tre menn holder opp en drone. I bakgrunnen en varebil med åpen sidedør.

Fra venstre, Ove Kent Hagen, Sjefsforsker, Avdeling Forsvarssystemer i FFI, Andre Kjellstrup, Overingeniør i NORCE og Baheerathan Sivalingam, Seniorforsker, Avdelings Forsvarssystemer i FFI.

NORCE og FFI samarbeider også om utvikling av et trådløst undervanns kommunikasjonsnettverk, i SFI (Senter for forskningsdrevet innovasjon) Smart Ocean. Både NORCE og FFI er partnere i senteret som er ledet av Universitetet i Bergen. FFI leder arbeidspakken «Wireless network communication» der også NORCE er tungt involvert.

Elin Hovda Hageberg, NORCE, NORCE samarbeider med FFI i SFI Smart Ocean om utvikling av et trådløst undervanns kommunikasjonsnettverk. En fornøyd gjeng i NORCE feiret signeringen med kake. F.v: Inge Klepsvik, Bård Henriksen, Ingvar Henne, Rune Øyerhamn og Marie Bueie Holstad. Foto: Elin Hovda Hageberg, NORCE, FFI NORCE kake Bergen, <p>Elin Hovda Hageberg, NORCE</p>, Fire voksnee menn og en kvinne står in halvsirkel rundt et bord med kake

Kilde:
Elin Hovda Hageberg, NORCE

NORCE samarbeider med FFI i SFI Smart Ocean om utvikling av et trådløst undervanns kommunikasjonsnettverk. En fornøyd gjeng i NORCE feiret signeringen med kake. F.v: Inge Klepsvik, Bård Henriksen, Ingvar Henne, Rune Øyerhamn og Marie Bueie Holstad. Foto: Elin Hovda Hageberg, NORCE

SFI Smart Ocean

Arbeidspakke 2 om trådløs nettverkskommunikasjon skal utvikle en lavkost, miniatyrisert og kortdistanse akustisk trådløs undervannsteknologiplattform satt sammen til et energieffektivt undervanns trådløst sensornettverk.

Les om de ulike arbeidspakkene

FFI (Forsvarets forskningsinstitutt)

FFI driver anvendt forskning og utvikling.

Les mer på nettsiden til FFI

Relaterte artikler

Se alle artikler