Gå rett til innhold
<
<
Stilling ledig: Villaksens redder!

Stilling ledig: Villaksens redder!

Aktuelt

Publisert: 03.07.2024
Oppdatert: 05.07.2024

Gunn Janne Myrseth

NORCE-forskerne utfordret klima- og miljøministeren. Det er mulig å bli villaksens redningsmann og lønnen vil bli formidabel, men dessverre først kunne utbetales om en del år.

Gunn Janne Myrseth, NORCE, Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen ble utfordret av Ulrich Pulg, NORCE til å bli villaksens redningsmann. (Bildet på skjermen er KI-generert!), Ulrich, ,

Kilde:
Gunn Janne Myrseth, NORCE

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen ble utfordret av Ulrich Pulg, NORCE til å bli villaksens redningsmann. (Bildet på skjermen er KI-generert!)

Den norske villaksen kom på rødlisten av trua arter for to år siden. At statsråd Andreas Bjelland Eriksen nå reiser Norge rundt denne sommeren for å skaffe seg overblikk skyldes den nedstenging av 33 lakseelver som forvaltningen bestemte rett etter at laksefisket åpnet midt i juni som konsekvens av at katastrofalt lite laks dukket opp i de elver som hadde åpnet for årets fiske.

Oppfordringen fra Ulrich Pulg, forsker i NORCE, til statsråden om å søke ny stilling som villaksens redder, ble fremmet på Dale klekkeri. Hit var våre forskerne invitert av de lokale politikerne i Ap for å bringe fakta om villaksens situasjon generelt i regionen. Mens næringen og lokale politikere ville vise statsråd Andreas Bjelland Eriksen situasjonen i sine to lokale elver.

Fra NORCE deltok Knut Wiik Vollset som også er medlem av det nasjonale rådet Vitenskapelig råd for lakseforvaltning og Ulrich Pulg, begge tilknyttet NORCE LFI, Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske.


Gunn Janne Myrseth, NORCE, NRK Vestlandsrevyen, Bergens Tidene, Vaksdalsposten, Avisa Hordaland og TV2. Alle var de der sammen med oss og lokale aktører for å møte statsråden., Minister, ,

Kilde:
Gunn Janne Myrseth, NORCE

NRK Vestlandsrevyen, Bergens Tidene, Vaksdalsposten, Avisa Hordaland og TV2. Alle var de der sammen med oss og lokale aktører for å møte statsråden.

Gunn Janne Myrseth, NORCE, NORCE-forsker Knut Wiik Vollset ga fakta for situasjonen for villaksen nasjonalt og lokalt., IMG 1976, ,

Kilde:
Gunn Janne Myrseth, NORCE

NORCE-forsker Knut Wiik Vollset ga fakta for situasjonen for villaksen nasjonalt og lokalt.

Stinn brakke

Det var trangt om plassen inne på klekkeriet på Dale da presse, næring, lokale jeger- og fiskeforeninger og lakseelveiere møttes tirsdag 2. juli.

Statsråd Bjelland Eriksen fikk innføring i klekkeridriften på Dale og situasjonen i Vosso, fakta fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, lokal kunnskap fra forskningsprosjekter NORCE har deltatt i tilknyttet Dale og Voss-elva, samt innføring i verktøykassene som forskerne våre etter snart 50 års arbeid i felten, har spikret sammen for å redde livet i elvene.

Wiik Vollset var tydelig på at utfordringene er kjente med bla at lusepåslag i sjøen er skadelig og at rømning fra oppdrettsanlegg truer villaksstammene. Men mens rømninger har gått ned akkurat her så er den genetiske påvirkningen fortsatt stor fra tidligere rømminger. Lusa er også fremdeles et stort problem her lokalt og han viste til evalueringsrapporten knyttet til hvordan trafikklyssystemet ikke fungerer:


Der er konklusjonene slik:

  • Det er ikke samsvar mellom kvalitetsnormen for villaks og trafikklyssystemet
  • Man bør endre grensen mellom gult og rødt lys fra 30 til 20 prosent i trafikklyssystemet
  • Det bør innføres miljømessig bærekraftig lusekvote per produksjonsområde og selskap

Videre: Vollset påpekte at overlevelse i hav for villaks vil bli mer og mer varierende og at mengden lus som slippes ut i miljøet må ned i gule og røde områder samt at det må innføres miljømessig bærekraftige lusekvoter og at kontroll av dette må følges opp, av forvaltningen.

Løsninger finnes-se verktøykassen vår

Ulrich Pulg hadde en grundig gjennomgang av verktøykassen for tiltak og satte villaksens akutte situasjon i Norge inn i et historisk og globalt perspektiv.

- Vi ser ikke kun på den akutte situasjonen som bare er en del av bildet. Innsiget i år er ikke ferdig, men pågår. Vi må heve blikket og også se på den langvarige situasjonen for villaks. På Vestlandet har vi hatt mer enn 20 elver som var stengt for laksefiske fra før - delvis i tre tiår. Nå er det mer enn 30 elver.

Fra tall og fakta for Vestland så brakte han oss over til løsningene. Her kan NORCE vise til årelang erfaring og forskning om hva som virker positivt både for villaksen og for vannmiljøet generelt.

Eksempler er elverestaurering, bedre fiskepassasjer og andre avbøtende tiltak (slik som gyteplasser) ved vassdragsregulering.


Et viktig eksempel for bedre løsninger var den prisbelønte to-veis fiskepassasjen etter mønsterpraksis i Palmafossen i Vossovassdraget.

I tillegg viste Pulg potensialet til en naturbasert flomrisikohåndtering som vil kunne sikre oss bedre mot flomskader og samtidig bedre miljøforholdene. (se film under i saken)

Deretter dro han gjennom verktøykassen. se mer her.

Pulg avsluttet med å si at bortforklaringer og trenering av løsninger ikke har hjulpet villaksen i de siste 30 årene. Selv om de viktigste truslene har vært kjent lenge og ble formulert på papiret så tidlig som i NOU fra Regjeringen i 1999:

Til laks åt alle kan ingen gjera? — Om årsaker til nedgangen i de norske villaksbestandene og forslag til strategier og tiltak for å bedre situasjonen


Pulg mener at myndigheter og alle regjeringer etter 1999, har visst men ikke har gjort nok.

- Slik kan vi ikke fortsette hvis villaksen skal reddes, sier Pulg

Han viser til eksempelet fra Rhinen der verdens største laksebestand forsvant fullstendig inn i 1930-tallet nettopp fordi ingen innførte tilstrekkelig tiltak mot truslene.

Se også noen av de presseoppslag som kom etter Dale- og Vossobesøket:

NRK Vestlandsrevyen sak to tirsdag 2. juli: Distriktsnyheter Vestlandsrevyen - NRK TV

TV2 Nyhetene på tv og her nettsaka onsdag 3. juli: Laksekrisen: Nå er staten anmeldt: - Jeg er redd (tv2.no)

NRK Politisk Kvarter onsdag 3. juli: I går - Politisk kvarter - NRK Radio

Gunn Janne Myrseth, NORCE, Turen gikk også oppom Vosso der statsråden her snakker med Ulrich Pulg, NORCE., IMG 2079, ,

Kilde:
Gunn Janne Myrseth, NORCE

Turen gikk også oppom Vosso der statsråden her snakker med Ulrich Pulg, NORCE.

Gunn Janne Myrseth, NORCE, Knut Wiik Vollset, NORCE intervjuet av TV2 ved klekkeriet på Dale., IMG 2032, ,

Kilde:
Gunn Janne Myrseth, NORCE

Knut Wiik Vollset, NORCE intervjuet av TV2 ved klekkeriet på Dale.

, Statsråden ble utfordret på flere måter av de yngre oppmøtte..., IMG 2112, ,

Statsråden ble utfordret på flere måter av de yngre oppmøtte...

Gunn Janne Myrseth, NORCE, Frisbeee var greia ved elbredden ved Vosso., IMG 2113, ,

Kilde:
Gunn Janne Myrseth, NORCE

Frisbeee var greia ved elbredden ved Vosso.

Prosjekt fra 2023 om lus utenfor Bergen

Se alle artikler

Slik kan godt vannmiljø og god flomsikring forebygges

Se alle artikler

Ulrich Pulg

Forsker II - Bergen
ulpu@norceresearch.no
+47 56 10 74 35
+47 922 78 828

Knut Wiik Vollset

Forsker I - Bergen
knvo@norceresearch.no
+47 56 10 74 45
+47 922 35 335