Gå rett til innhold
Aktuelt

Publisert: 07.04.2020
Oppdatert: 02.06.2023

Veronica Helle

Forskere i NORCE skal undersøke hvordan koronakrisen rammer bedriftene i Rogaland. Hensikten er å avdekke behov for tiltak som kan hjelpe dem best mulig gjennom krisen.

Det er ikke bare koronaviruset som gjør det utfordrende for næringslivet, det er også de lave oljeprisene som i stor grad skyldes fall i global etterspørsel som følge av koronakrisen.

Forskere i NORCE er engasjert av Rogaland fylkeskommune, kommunene Stavanger og Sandnes, Haugaland vekst og Greater Stavanger for å undersøke hvordan koronakrisen og den lave oljeprisen påvirker bedriftene.

- Regionen ønsker oversikt over situasjonen for å kunne sette inn riktige og mest mulig effektive tiltak så raskt som mulig, sier Atle Blomgren, forsker i NORCE og prosjektleder for prosjektet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox, Mange bedrifter sliter økonomisk som følge av koronavirus og fall i oljeprisen. NORCE-forskere skal undersøke situasjonen i Rogaland, Illustrasjonsfoto - arbeid, <p>Illustrasjonsfoto: Colourbox.com</p>,

Kilde:
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Mange bedrifter sliter økonomisk som følge av koronavirus og fall i oljeprisen. NORCE-forskere skal undersøke situasjonen i Rogaland

Starter rett etter påske

Prosjektet er en kvalitativ undersøkelse, og forskerne begynner å ringe rundt til et representativt utvalg på omtrent 100 bedrifter rett etter påske. Planen er å bruke 3-4 arbeidsdager på selve datainnsamlingen.

- Vi ønsker å få bedre oversikt over de største utfordringene for de ulike bransjene og hvilke tiltak de vurderer som de viktigste for å komme seg gjennom krisen best mulig. Vi vil også ta imot eventuelle innspill fra dem, forteller Blomgren.

Forskerne skal også gjøre samme undersøkelse etter 3 måneder og 6 måneder. På denne måten kan de se utviklingen over tid.

Dekke ulike deler av næringslivet

Undersøkelsen skal dekke hele næringslivet i Rogaland innen alt fra oljeselskap, oljeservice, industri, service og handel.

- Rogaland er spesiell på grunn av mye olje og gass og andre ressursbaserte eksportnæringer som prosessindustri, sjømat, mekanisk industri og bergverk. Det er spesielt viktig å følge med på det som er unikt for vår region. Noen bransjer sliter nå, og andre merker ikke konsekvensene før om noen måneder. Noen bransjer har nok også hatt et oppsving på grunn av koronakrisen. Det kan for eksempel være dagligvarehandel og byggevarehandel, folk er mer hjemme, og bruker mer tid på gode måltider og å pusse opp hjemme, sier Blomgren.

Likheter med oljekrisen i 2014

Forskerne forventer å finne noe av den samme tendensen og utviklingen som under oljekrisen i 2014, med tanke på hvilke segmenter som ble rammet tidlig og sent i prosessen.

- Den gangen var det vedlikehold og modifikasjon offshore som ble rammet først. Dette ser vi også i denne krisen, hvis vi ser på oversikt over hvem som har måttet permittere, forteller Blomgren.

Under oljekrisen i 2014 ble ikke-kritisk vedlikehold og modifikasjon rammet først, deretter oljeleting og til slutt stoppet utstyrsproduksjon.

- Vi synes dette er spennende faglig. Det er også veldig kjekt at vi kan bidra med kompetanse i en presset økonomisk situasjon for mange, avslutter Blomgren.

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev