Gå rett til innhold
<
<
Risikoen for perinatal død hos barn til mødre øker med mange amalgamfyllinger

Risikoen for perinatal død hos barn til mødre øker med mange amalgamfyllinger

Aktuelt

Publisert: 20.05.2020
Oppdatert: 24.06.2022

En studie publisert i PLOS ONE viser at risikoen for perinatal død (død som inntreffer i tidsrommet fra 22. svangerskapsuke til én uke etter fødselen) øker noe om mor har mange tenner med amalgam.

Forskere ved Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer ved NORCE og ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB har samarbeidet i prosjektet og brukt data fra Den norske mor, far og barn studien (MoBa), som inneholder data på mer enn 114 000 graviditeter.

Resultatene viser at risikoen for perinatal død var 2/1000 (0.20%) hos mødre uten amalgamfyllinger, mens hos mødre med 13 eller flere tenner med amalgamfyllinger var risikoen høyere (6.7/1000 eller 0.67%). Etter å ha justert for mulige forvekslingsfaktorer hos mor (alder, kroppsmasseindeks, antall tidligere fødsler, røykevaner, alkohol og utdanning), var risikoen likevel forhøyet.

Data fra studien tyder på at risikoen for perinatal død øker med økende antall amalgamfylte tenner hos mor. Samtidig kan man ikke utelukke at gjenværende effekter fra forvekslingsfaktorer (såkalt residual confounding) kan påvirke resultatene.

Siden 2008 brukes ikke amalgam som tannfyllingsmateriale i Norge av miljømessige årsaker.

Amalgam inneholder cirka 50% kvikksølv, og en del kvikksølv avgis fra fyllingene og tas opp i kroppen.

I de land i Europa der forbruket av amalgam er relativt lavt, er den perinatale dødeligheten noe lavere enn i land i Europa der bruken av amalgam er mer hyppig. Dette er i tråd med resultatene i studien, men kan også ha andre forklaringer. For å avkrefte eller bekrefte funnene trenger man mer forskning.

Relaterte personer

Lars Björkman

Forskningsleder Bivirkningsgruppe for odontologiske biomaterialer - Bergen
labj@norceresearch.no
+47 56 10 72 14

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev