Gå rett til innhold
<
<
Resultat fra rapporteringen av mistenkte bivirkninger til Bivirkningsgruppen

Resultat fra rapporteringen av mistenkte bivirkninger til Bivirkningsgruppen

Aktuelt

Publisert: 22.05.2020
Oppdatert: 08.05.2024

Fra starten i 1993 til utløpet av 2019 er det mottatt 2570 rapporter om mistenkte bivirknings-reaksjoner, hvorav 47 er mottatt i løpet av 2019. I 2019 var andelen rapporter relatert til metaller/legeringer noe høyere enn andelen rapporter relatert til amalgam og plastfyllingsmaterialer.

, Materialkategorier som er involvert i rapporter (prosent for hvert år)., Bivirkningsrapportering1993 2019, ,

Materialkategorier som er involvert i rapporter (prosent for hvert år).

Diagrammet viser prosentvis fordeling av rapporter for ulike typer angitte materialer. En og samme rapport kan omhandle flere materialkategorier. 37 av rapportene anga en eller flere av de materialkategoriene som er angitt i diagrammet.

I 6 rapporter var andre materialer enn de som er inkludert i materialkategoriene i diagrammet angitt, og i 4 rapporter manglet informasjon om hvilke materialer som var antatt å ha forårsaket reaksjonene.

Andelen rapporter relatert til amalgam er betydelig redusert sammenliknet med de første ti årene. Til tross for at bruken av plastfyllingsmaterialer og sementer er økt siden 1993, er det ingen betydelig økning av rapporter om disse materialene.

Berge TLL, Hatleberg K, Svahn J, Gjerdet NR, Lundekvam B, Björkman L. Reporting of adverse reactions to dental biomaterials 1993-2018 in Norway. J Dent Res 99 (Spec Iss A):1210. 2020.

Relaterte personer

Lars Björkman

Forskningsleder Bivirkningsgruppe for odontologiske biomaterialer - Bergen
labj@norceresearch.no
+47 56 10 72 14

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev