Gå rett til innhold
<
<
Høring om risiko for bivirkninger fra amalgam

Høring om risiko for bivirkninger fra amalgam

Aktuelt

Publisert: 20.05.2020
Oppdatert: 24.06.2022

I midten av november 2019 arrangerte Food and Drug Administration (FDA) i USA en offentlig høring om helserisiko ved bruk av amalgam og metaller i implantater.

Bakgrunnen var at FDA ønsket å få et oppdatert vitenskapelig underlag for å vurdere risiko for bivirkninger ved bruk av amalgam og metalliske implantater (f.eks. hofteleddsproteser i kobolt-krom-legeringer). I forkant av høringen hadde FDA publisert to rapporter som kan lastes ned fra internett:

Rapportene inneholder oppdaterte sammenfatninger av litteraturen på området. I rapporten om amalgam, blir det nevnt at til tross for at kvikksølv er assosiert med velkjent risiko, er det utilstrekkelig evidens for tydelige skadelige effekter på generell helse grunnet eksponering for amalgam i så vel den allmenne befolkingen som i følsomme grupper. Det ble nevnt at det finnes rapporter som omhandler atypiske reaksjoner attribuert til kvikksølv som kan tyde på en mulig individuell følsomhet, men den bakenforliggende årsaken for dette er ikke kjent.

Ved høringsmøtet ble rapportene presentert, og en rekke faglige innlegg ble holdt av medlemmer i FDAs ekspertpanel. I tillegg ble det holdt innlegg fra pasientorganisasjoner, enkelte pasienter og andre som på forhånd hadde anmeldt sine innlegg.

Relaterte personer

Lars Björkman

Forskningsleder Bivirkningsgruppe for odontologiske biomaterialer - Bergen
labj@norceresearch.no
+47 56 10 72 14

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev