Gå rett til innhold
<
<
Ny videreutdanning i kognitiv atferdsterapi

Ny videreutdanning i kognitiv atferdsterapi

Aktuelt

Publisert: 12.11.2020
Oppdatert: 23.06.2022

Sammen med UiS, tilbyr RKBU Vest nå et toårig deltidsstudium som gir kompetanse i å anvende kognitiv atferdsterapi (KAT) i selvstendig terapeutisk arbeid med barn, ungdom og deres familier, og i samarbeid med barnets eller ungdommens miljø.

Kognitiv atferdsterapi har de siste årene blitt en viktig tilnærming i behandling av barn og unge med ulike psykiske lidelser. Over to år skal 16 studenter gjennomføre den nye videreutdanningen ved UiS.

– Dette er et program hvor studentene lærer å utrede og behandle spesifikke lidelser som angst, depresjon, psykose, OCD (tvang), adferdsvansker og traumer hos barn og unge. Vi er veldig stolte over å kunne tilby denne utdanningen ved UiS, og er svært glade for at Stavanger Universitetssjukehus og UiS ved Det helsevitenskapelige fakultet og Etter- og videreutdanning (EVU) velger å satse på dette tilbudet, sier Klara Øverland.

Hun er førsteamanuensis ved UiS, psykologspesialist i klinisk barn og unge, samt KAT-veileder, og er studieprogramleder for videreutdanningen.

Foto: Universitetet i Stavanger, Førsteamanuensis ved UiS, Klara Øverland leder studieprogrammet for videreutdanningen., Uis, ,

Kilde:
Foto: Universitetet i Stavanger

Førsteamanuensis ved UiS, Klara Øverland leder studieprogrammet for videreutdanningen.

Foto: Universitetet i Stavanger, Undervisningsleder ved RKBU Vest, Sigrun G. Henriksen, er glad for at Kognitiv Atferdsterapi med barn og ungdom nå blir en videreutdanning med studiepoeng hos UiS., Sigrun henriksen, ,

Kilde:
Foto: Universitetet i Stavanger

Undervisningsleder ved RKBU Vest, Sigrun G. Henriksen, er glad for at Kognitiv Atferdsterapi med barn og ungdom nå blir en videreutdanning med studiepoeng hos UiS.

Inngår som barnespesialisering i medisinutdanning

Undervisningsleder ved RKBU Vest, Sigrun Henriksen, er glad for at Kognitiv Atferdsterapi med barn og ungdom nå blir en videreutdanning med studiepoeng hos UiS.

Utdanningen i kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom retter seg mot leger, psykologer, kliniske pedagoger og andre profesjonsutøvere. Den er tverrfaglig og tilpasset fagpersoner som arbeider med barn og ungdoms psykiske helse enten i spesialisthelsetjenesten eller i førstelinjetjenesten.

Den er godkjent som en barnespesialisering i medisinutdanning, og som kurs for psykologer hos Norsk Psykologforening og Norsk Forening for Kognitiv terapi.

Programmet gir også sertifisering i tre anerkjente metoder:

  • DU, gruppeterapi for depresjon
  • Cool Kids, program for angst
  • Sosial Persepsjons Trening (SPT), for å bedre sosial kompetanse hos barn og unge

Når det gjelder barn og unges psykiske helse, så finnes det veldig få hele utdanningsløp på dette nivået.

– Utdanningen er viktig fordi vi har økende problemer med psykiske vansker i befolkningen, og vi ser en økning blant barn og ungdom. Her lærer studentene hvordan de tidlig kan forebygge psykiske vansker og de blir spesialister i behandlingsmetodikk, sier Sigrun G. Henriksen, undervisningsleder RKBU Vest, NORCE.

Støttes av Stavanger Universitetssjukehus

Øverland forteller at Lars Conrad Moe, avdelingssjef ved barne- og ungdomspsykiatrisk ved SUS, gir sin fulle støtte til etablering av utdanningen i Stavanger.

– Dette er svært gledelig ettersom studentene i hovedsak rekrutteres fra helseforetakene som sykehusene i Bergen og Stavanger, men utdanningen er også åpen for andre med barnefaglig kompetanse, legger hun til.

I det nye kullet deltar studenter fra Stavanger, Bergen, Førde, Harstad og Haugesund. Studentene har ulik bakgrunn hvor noen er leger eller psykologer, enten i spesialisering eller som vil fordype seg etter spesialisering. Noen arbeider i PPT, andre er helsesykepleiere eller miljøterapeuter. Felles for alle studentene er at de er genuint opptatt av å hjelpe barn og har lang praktisk erfaring. Alle er i praksis og mottar veiledning av erfarne veiledere i KAT.


Lærer om samspill mellom tanker, følelser og atferd

Gjennom studiet lærer studentene individuell terapi, om hvordan foreldre inkluderes i terapien og hvordan de best mulig kan samarbeid med barnehager og skoler eller arenaene hvor barnet befinner seg. Det blir lagt vekt på barns mulighet til å gi utrykk for sine egne behov og meninger gjennom lek, kroppsutrykk, bilder og språk. Rollespill, videovurderinger og praktisk behandling er en viktig del av studentenes læring.

– Målet er at våre studenter etter fullført utdanning skal kunne ta dette i bruk for å hjelpe barn og ungdom til å bli bedre i tanke og følelsesregulering. De lærer også å veilede omsorgspersoner og hvordan barnehageansatte og lærere kan hjelpe og støtte barna, sier Øverland.

Den nye videreutdanningen styrker Det helsevitenskapelige fakultets strategiske satsing innen helse og medisin.

– Etableringen av utdanningen ved UiS kan styrke vitenskapelig samarbeid mellom universiteter og internasjonale miljøer, inkludert vårt samarbeid med helseforetak og kommuner. Dette er spesielt viktig, for å sikre høy kompetanse og forskning for å sikre at barn og familier får best mulig hjelp, sier dekan Kristin Akerjordet.

Foto: Universitetet i Stavanger, Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiS, Kristin Akerjordet ønsker studentene velkommen til den nye videreutdanningen., Kat apning, ,

Kilde:
Foto: Universitetet i Stavanger

Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiS, Kristin Akerjordet ønsker studentene velkommen til den nye videreutdanningen.

Samarbeidsprosjekt

Videreutdanningen i kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom er et 60 studiepoengs deltidsstudium over to år som omfatter følgende emner:

  • Innføring i kognitiv atferdsterapeutisk teori, sentrale begreper og metoder (to semestre)
  • Fordypning i spesifikke tilstander og arbeidsmetoder (to semestre)

Den tilbys i samarbeid mellom RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge og Universitetet i Stavanger. RKBU Vest har driftet utdanningen i flere år, men den er fra høsten 2020 organisert ved UiS som del av etter- og videreutdanningstilbudet ved universitetet.

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev