Gå rett til innhold
<
<
Ny teknologi skal få fart på havvind

Ny teknologi skal få fart på havvind

Aktuelt

Publisert: 15.12.2023
Oppdatert: 15.12.2023

Veronica Helle

Nytt prosjekt skal utvikle teknologi som gjør det mulig å vedlikeholde havvindturbiner på stedet. Dette tar kortere tid, koster mindre og bidrar til økt produksjon av fornybar energi.

Nekkar, En robot og en kran på et fartøy skal bidra til mer vindkraft., Skywalker and 3 D crane Nekkar, ,

Kilde:
Nekkar

En robot og en kran på et fartøy skal bidra til mer vindkraft.

Vindturbinene blir større og installeres på dypere vann. Dette gjør installasjon og vedlikehold utfordrende. Prosjektet, som har fått midler fra Forskningsrådets Grønn Plattform-ordning, skal lage en sikker og effektiv løsning for vedlikehold av faste og flytende havvindturbiner.

– Hvis vi lykkes med teknologien vil havvind bli billigere. Dette er viktig for den grønne omstillingen både i Norge og globalt, sier Rune Schlanbusch, sjefsforsker i NORCE.

Enklere vedlikehold

I løpet av levetiden til en turbin må hovedkomponenter som blader eller girkasser repareres eller byttes ut.

Prosjektpartnerne skal utvikle et ubemannet løftekonsept. Denne roboten skal bevege seg opp og ned langs turbinen for å skifte ut store og tunge komponenter, som blader og girkasser. Det skal også utvikles en ny type spesialtilpasset kran, som gjør det mulig å løfte tungt og stort utstyr fra et flytende fartøy til turbinen.

NORCE sin hovedrolle i prosjektet er å utvikle et beslutningsstøtteverktøy som skal legge til rette for optimal bruk av de ulike teknologiene. NORCE-forskerne skal blant annet beregne gjenværende levetid på robotens tau og kranens stålwire. NORCE skal også demonstrere måleteknologi som skal gjøre det enklere for kran og robot å samarbeide, spesielt med tanke på det utfordrende miljøet offshore. Videre skal NORCE se på utformingen av den skipsmonterte kranen for å utnytte vindfanget.

– Kranen vil ruve godt på skipsdekket og vil dermed kunne bidra til skipets framdrift som en form for seil. Dette er jo et konsept som både er godt kjent og miljøvennlig, påpeker Schlanbusch.

I dag slepes flytende havturbiner til havn for å utføre vedlikehold, spesielt når store komponenter må skiftes ut. Det er dyrt å leie fartøy for å gjøre dette samt usikkerhet rundt løpende tilgjengelighet når behovene melder seg. Man taper rett og slett inntekter ved å ikke produsere energi og sleping av vindturbiner bidrar til større utslipp. Tilgjengeligheten til havner med tilstrekkelig vanndybde og krankapasitet er også begrenset, noe som øker nedetiden til turbinen ytterligere.

Havvind er fremtiden

Havvind er sentralt i fremtidens energimiks og en av løsningene for å møte den økende etterspørselen etter fornybar energi og dekarboniserende energisystemer. I Norge er ambisjonen å produsere 30 GW fra havvind innen 2040. Det meste vil være flytende.

Den massive oppskaleringen fra dagens 20-30 flytende kommersielle vindturbiner vil være en kjempemulighet for norsk maritim industri, men det vil bare være mulig dersom nye bærekraftige offshore vedlikeholds- og logistikkløsninger utvikles.

Samarbeid mellom industri og forskning

Prosjektet ledes av Nekkar og heter Optimalisation of maintenance and repair of offshore floating wind turbines.

Konsortiet består av store industriaktører fra ulike deler av verdikjeden. Nekkar, en offshore-teknologileverandør, DOF som leverer offshore installasjon, drift og tjenester, Kongsberg Maritime, skipsdesigner og ekspert innen marine operasjoner. Dette kombinert med forskningsmiljøet til SINTEF, UiA og NORCE har potensial til å utvikle og levere den beste løsningen.

Rune Schlanbusch

Sjefsforsker - Grimstad
rusc@norceresearch.no

+47 909 66 133