Gå rett til innhold
<
<
Ny metode overvåker koraller uten å forstyrre dem

Ny metode overvåker koraller uten å forstyrre dem

Aktuelt

Publisert: 06.06.2023
Oppdatert: 03.08.2023

Sjefsforsker Thierry Baussant i NORCE har lenge jobbet for å utvikle et system for korallovervåkning. Nå er idéen tildelt kommersialiseringsmidler på fem millioner kroner fra Forskningsrådet.

Oppfinnelsen som Baussant har utviklet, er basert på en kamerateknologi og metodikk for hvordan man kan overvåke korallers velferd og tilstand i deres naturlige miljø i havet. Oppfinnelsen har fått navnet Polyp Activity Monitoring System (PAMS).

Overvåker uten å berøre korallen

Det unike med oppfinnelsen er systemets evne til å samle, vise og analysere bilder fra korallpolyppene ved bruk av time-lapse-bildeopptak for å måle adferden. Systemet analyserer hvert bilde for så å lage en silhuett av korallen som er brukt til å måle polypp aktivitetene. Dette gjør at en kan overvåke korallen uten å berøre den fysisk. Dette er viktig fordi mange koraller er på rødlista for utrydningstruede arter. I dag finnes det svært få tilsvarende overvåkningsverktøy.

NORCE, Ved hjelp av flere fastmonterte kameraer kan den nye oppfinnelsen PAMS benyttes til å overvåke helsetilstanden til koraller., Oppfinnelsen PAMS: Ved hjelp av flere fastmonterte kameraer kan den nye teknologien benyttes til å overvåke helsetilstanden til koraller, <p>NORCE</p>, Gult stativ i sjøen med bærearmer og netting der ulike typer koraller ligger oppå

Kilde:
NORCE

Ved hjelp av flere fastmonterte kameraer kan den nye oppfinnelsen PAMS benyttes til å overvåke helsetilstanden til koraller.

Hvorfor er dette viktig?

Kunnskap om endringer dypt nede i havet er viktig for både livet i havet, klimaet, men også samfunnet som ønsker å benytte seg av areal og ressurser. Ressursene i havet er interessant for ulike formål som farmasøytisk industri, fiskerier og industri som trenger tilgang til rå-materialer i overgangen til det grønne skiftet. Havet er altså under større press, og det kan ha konsekvenser for det marine dyphavets økosystem. Det er derfor viktig å overvåke dette.

NORCE, Slik ser det ut når oppfinnelsen er i aksjon på havets bunn., Slik ser det ut når oppfinnelsen er i aksjon på havets bunn, <p>NORCE</p>, Hvitt stativ på havbunnen. Undervannsfoto.

Kilde:
NORCE

Slik ser det ut når oppfinnelsen er i aksjon på havets bunn.

Viktig verktøy for beslutningstagere og industriaktører

Det nye korallovervåkningsverktøyet kan benyttes som beslutningsstøtte og risikovurdering knyttet til industrivirksomhet på dypt vann. Et slikt verktøy er både relevant for myndigheter som skal regulere nye områder, men også for industriaktører som ønsker å etablere ny industri til havs hvor det er sårbare liv.

Prosjektet går over to år og skal finne ut hvor markedet befinner seg, og hvem som kan være interessert i å ta i bruk den nye teknologien. Forskerne ser flere aktuelle interessenter både innen olje og gass, mineral, oppdrett og havvind.

Målet er å etablere et selskap, og med det bidra til nye arbeidsplasser i Rogaland. Det er også et håp at det nye PAMS-verktøyet vil bidra til en bedre overvåking av havet og særlig dyphavet. Teknologien skal nå testes videre på NORCE sine laboratorier i Mekjarvik på Randaberg.

Kontakt

Thierry Baussant

Sjefsforsker - Mekjarvik
thba@norceresearch.no
+47 51 87 55 03

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev