Gå rett til innhold
Aktuelt

Publisert: 10.02.2021
Oppdatert: 22.06.2022

Gunn Janne Myrseth

Spennet er stort i de seks prosjektene NORCE fikk forprosjektmidler til fra Regjeringens Grønn plattform-satsing. Alt fra å lage fôr til havbruksnæringen ved CO2-fermentering, til å bygge verdier av organisk avfall og smarte løsninger for byggesektor.

- Jeg er imponert over at NORCE igjen lykkes med våre strategiske satsninger. Vi har igjen fått anerkjennelse for vår kvalitet og impact i våre søknader gjennom denne tildelingen og vi ser fram til fortsettelsen av denne nasjonale Grønn plattform-satsningen og legger til rette for at NORCE blir en viktig bidragsyter og partner i lang tid framover, sier konstituert administrerende direktør Thor Arne Håverstad i NORCE.

Utslipp av klimagasser skjer mange steder

Regjeringen har lansert en hydrogenstrategi for å rense transport for CO2-utslipp og for å bruke hydrogen som erstatter der det er mulig, som energibærer. Det bærer innspillene til Grønn plattform preg av. NORCE har også prosjektforslag knyttet til lagring av CO2-utslipp og innfasing av nye energibærere som hydrogen i søknadsbunken. Men også søknader hvor man skal bruke CO2 for industriell produksjon av nytt fôr for havbruksnæring, som i dag har et betydelig klima- og miljøavtrykk.

- Skal f.eks havbruksnæringen vokse med 3-5-gangen, så må det tas i bruk helt andre og klimavennlige fôrråvarer, sier Hans Kleivdal, konserndirektør i NORCE Miljø og understreker at NORCE har arbeidet på tvers av alle forskningsmiljøer med alle søknader.


Kleivdal forteller videre at dersom havbruksnæringen skal realisere denne veksten uten å bruke klimavennlige råvarer, så kan næringen alene representere årlige utslipp på 40 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen de neste tiårene;
- Dette er dermed umulig å kombinere med den politiske ambisjonen om innen 2030 å halvere Norges klimagassutslipp som allerede ligger på 55 millioner tonn CO2-ekvivalenter. For å nå de vedtatte klimamålene må all industriell vekst her må skje med minus i utslipp- ikke bare klimanøytralt.

Som et eksempel kan vårt prosjekt «CO-2-Feed; utvikling av fôr ved CO2-fermentering», redusere næringens klimautslipp med 80% og dermed muliggjøre en bærekraftig vekst, sier Kleivdal.

NORCE jobbet opp 16 prosjekter til denne runden. Alle 16, uavhengig av forprosjektstøtten til de seks, skal sees videre på internt og vurderes.

Hans Kleivdal, konserndirektør, NORCE Miljø.

I mai er det ny mulighet for å sende inn skisser for hovedstøtten fra Grønn plattform.

Det er stor spennvidde i prosjektene som får penger men hydrogen er en gjennomgående tematikk for mange prosjekter og også for et av våre kalt, «Forprosjekt for Green Platform-forslag om optimalisering og kvalifisering av flytende hydrogen for sjøtransport».
Hele fem av mottakerne i Vestland har lansert forskjellige forskning- og utviklingsprosjekter innen hydrogen. Hydrogen-satsing innenfor transport er fra regjeringen tatt frem som avgjørende i arbeidet med å skape grønn vekst og bærekraftig næringsliv.

93 bedrifter og forskningsinstitusjoner får støtte til forprosjekt fra regjeringens nye grønne plattform for omstilling i næringslivet- en strategi som skal sikre vekst samtidig som utslippet av klimagasser er nøytralt og går ned.
Pengene her hjemme stammer fra regjeringens tiltakspakke på 1 milliard kroner til grønn omstilling som igjen er en respons fra regjeringen på EU sin Green Deal. Denne forprosjektordningen er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova som har fordelt 30 millioner kroner med maks 300 000 hver, til denne forprosjektrunden.

  • CO-2-Feed; Utvikling av fôr ved CO2-fermentering
  • WasteNOmore: Organisk avfall i Norge forvandles til verdifulle ressurser
  • Green Aquaculture Platform (GAP): Katalyserer en bærekraftig sektorvekst og eksport
  • Datadrevet grønn verdikjede for bygg
  • Optimalisering og kvalifisering av flytende hydrogen for sjøtransport
  • CCUS-Ecosystem - Nye CCUS verdikjeder for avkarbonisering av transport og industri i Norge

Hovedutlysningen til Grønn plattform har frist tidlig høsten 2021. Over 400 norske bedrifter og forskningsinstitutter søkte om å få forprosjektmidler. NORCE bygger også gjennom Grønn plattform-samarbeid opp tette nettverk mot industri og næringsliv. Uavhengig av prosjektstøtter er disse nettverkene av stor verdi for de klimanøytrale løsninger vi trenger for fremtiden.

Relaterte personer

Hans Kleivdal

Assisterende konserndirektør, forretningsutvikler Klima og miljø - Bergen
hakl@norceresearch.no
+47 56 10 70 18
+47 986 40 351

Thor Arne Håverstad

Visekonsernsjef - Kristiansand
thha@norceresearch.no

+47 911 23 555

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev