Gå rett til innhold
<
<
NORCE styrker seg på biosikkerhet – forskningssenteret GenØk blir NORCE

NORCE styrker seg på biosikkerhet – forskningssenteret GenØk blir NORCE

Aktuelt

Publisert: 10.12.2021
Oppdatert: 08.08.2022

GenØk – Senter for biosikkerhet blir en del av det nasjonale forskningsinstituttet NORCE. Virksomhetsoverdragelsen skjer fredag 10. desember.

Senteret som nå blir en del av NORCE er et nasjonalt senter for biosikkerhet, og utfører forskning på miljø-, helse- og samfunnsmessige konsekvenser ved bruk av genteknologi og genmodifisering.

Senterets fokus er på trygg bruk av bioteknologi.

, – Vi er svært fornøyde med å få kompetansen til GenØk inn i selskapet, sier administrerende direktør i NORCE Kristin Wallevik., NORCE - Kristin Wallevik, <p>Foto: Thor Brødreskift</p>,

– Vi er svært fornøyde med å få kompetansen til GenØk inn i selskapet, sier administrerende direktør i NORCE Kristin Wallevik.

Viktig kompetanse for NORCE

Administrerende direktør i NORCE, Kristin Wallevik, sier kompetansen til GenØk er viktig for NORCE:

– GenØk har en generell kompetanse på ansvarlig og bærekraftig utvikling av nye teknologier, som er viktig med tanke på utvikling av nye teknologier både innen bioteknologi og genteknologi. Vi er svært fornøyde med å få denne kompetansen inn i selskapet, sier Wallevik.

Industriell bioteknologi er en sentral del av det grønne skiftet både med tanke på framtidens mat- og fôrproduksjon, hvordan matavfall kan benyttes i sirkulærøkonomien og også når det kommer til teknologier for fangst og industriell bruk av CO2..

– Når en utvikler nye teknologier stilles en overfor miljømessige, juridiske og etiske dilemmaer. Alle disse aspektene har GenØk fokus på. Det er en viktig grunn til at NORCE ønsket å styrke seg med denne kompetansen, forteller Wallevik.

Foto: David Gonzales., Direktør i GenØk, Anne Ingeborg Myhr, ser fordelene ved å bli en del av et større fagmiljø i NORCE., NORCE - Anne Ingeborg Myhr, <p>Foto: David Gonzales</p>, Anne Ingebord i GenØk

Kilde:
Foto: David Gonzales.

Direktør i GenØk, Anne Ingeborg Myhr, ser fordelene ved å bli en del av et større fagmiljø i NORCE.

Ser fram til å bli del av et større fagmiljø

Direktør ved GenØk, Anne Ingeborg Myhr, ser fordelene ved å være en del av et større fagmiljø:

– GenØk er svært glad for at Miljødirektoratet på vegne av Klima- og miljødepartementet fant at forskningsinstituttet NORCE er svært godt egnet for videre utvikling av fagmiljøet som et kunnskapssenter på genteknologi. GenØk ser også at det er flere fordeler av både administrativ og faglig karakter ved å være en del av NORCE.

Ved å bli en del av NORCE vil fagmiljøet etablere flere synergier inn i nåværende prosjekter. I og med at NORCE er opptatt av bærekraftig verdiskapning ser vi store muligheter for fremtidig spennende samarbeid i nye prosjekter

Anne Ingeborg Myhr, direktør i GenØk.

Fagmiljøet ved GenØk utfører forskning som bidrar til kunnskap om miljø, helse og samfunn, og har et tverrfaglig og helhetlig perspektiv innen genteknologifeltet.

NORCE styrker sin posisjon i Tromsø

Med virksomhetsoverdragelsen av GenØk styrker NORCE seg som forskningsinstitutt i Tromsø og går fra 44 til 58 ansatte. GenØk vil etter overdragelsen beholde status som nasjonalt kompetansesenter i biosikkerhet og være etablert som en ny faggruppe med navn «Genteknologi, miljø og samfunn» i divisjonen for Klima og miljø.

– For oss som nasjonalt forskningsinstitutt styrker vi nå vår posisjon i Tromsø. Vi ønsker å være en naturlig regional samarbeidspartner som bidrar med vår forskningskompetanse i det grønne skiftet både overfor privat og offentlig sektor, sier Wallevik.

Instituttet er lokalisert i SIVA innovasjonssenter i Tromsø.

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev