Gå rett til innhold
Aktuelt

Publisert: 21.04.2021
Oppdatert: 16.06.2022

Gunn Janne Myrseth

«The Reuter Hot List» viser at NORCE sin klimaforskning er i verdensklasse. Jerry Tjiputra og Jens Hesselbjerg Christensen er rangert blant de 1000 mest innflytelsesrike klimaforskerne i verden. Kollega fra Bjerknessenteret, og UiB-forsker Noel Keenlyside, er også med på lista.

– Jeg er veldig stolt over at vi har forskere i NORCE og i Bjerknessenteret som er på denne listen. Klimaforskning er et stort forskningsfelt internasjonalt, og å komme med på en slik liste, er imponerende, og viser at vi har forskere i verdensklasse, sier Trond Dokken leder for NORCE Klima og legger til:

– Kjekt at også nytilknyttet NORCE-forsker Jens Hesselbjerg Christensen fra Universitetet i København, er inne på denne listen. (Forsker II. 20 prosent i NORCE).

«The Reuter Hot List» rangerer klimaforskere ut i fra hvor stor påvirkning de har på verden. Ulike faktorer er lagt inn slik som publiserte artikler, antall siteringer pluss en indeksering knyttet til synlighet etter en indeks kalt Altmetric Attention- der ser man på synlighet ellers og overalt.

NORCE-forsker Jerry Tjiputra er sentral i flere store internasjonale klimaprosjekter. Mange er knyttet til havets biokjemi som omhandler utslipp fra menneskelig (antropogen) aktivitet øker kontinuerlig og klimaendringene blir stadig mer omgripende. Med dette bakteppet haster det å få tilstrekkelig kunnskap om hvordan klimaendringer påvirker oss og samfunnet vi lever i, og hvilke muligheter vi har for å dempe de mest alvorlige effektene av klimaendringene. Forskning på havets biogeokjemi bidrar til å løse disse utfordringene, og ved hjelp av verktøyene våre, observasjoner og modeller, studerer vi både naturlige og menneskeskapte endringer i havet.

Redusering av usikkerhetene i klimamodellering ved bruk av Big Data tilnærming er et av prosjektene- for kort kalt COLUMBIA. Det er et tverrfaglig prosjekt som tar sikte på å utvikle et innovativt verktøy, basert på den nyeste maskinlæringsteknologien, for effektivt å analysere store mengder modelldata for bedre å forstå hvorfor enkelte modeller oppfører seg veldig annerledes enn de andre. Kombinert med vår nåværende kunnskap om hvordan klimasystemet fungerer, basert på observasjoner, vil vi begrense det store spriket i modellsimuleringene. Ved hjelp av dette nye verktøyet, ønsker vi å filtrere ut de klimamodellene som ikke representerer dynamikken som observeres i naturen.

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev