Gå rett til innhold
<
<
NORCE partner i nytt petroleumssenter for verdiskapning og null utslipp

NORCE partner i nytt petroleumssenter for verdiskapning og null utslipp

Aktuelt

Publisert: 10.11.2021
Oppdatert: 18.07.2022

Veronica Helle

NORCE er forskningspartner i nytt petroleumssenter som skal finne nye energieffektive løsninger for maksimal verdiskaping av olje- og gassutvinning på norsk sokkel, samtidig som mål om nullutslipp nås. Senteret tildeles 80 millioner kroner av Forskningsrådet, og skal de neste 8 årene forske på energisystemer, lavutslipp og digitalisering av sokkelen.

– Jeg vil gratulere forskningsmiljøene i NORCE, vertsinstitusjonen UiS og alle involverte partnere med tildelingen av Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser på norsk sokkel, sier Kristin Wallevik, administrerende direktør i NORCE.

– Vi ser fram til å bidra med vår forskningskompetanse for å gi ny kunnskap om hvordan norsk sokkel kan utnyttes i overgangen til fornybar energi.

Foto: Thor Brødreskift, Administrerende direktør i NORCE, Kristin Wallevik., NORCE - Kristin Wallevik 2, <p>Foto: Thor Brødreskift</p>, Administrerende direktør i NORCE, Kristin Wallevik.

Kilde:
Foto: Thor Brødreskift

Administrerende direktør i NORCE, Kristin Wallevik.

Universitetet i Stavanger er vertsinstitusjon for Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser på norsk sokkel (NSC2030) og utgjør sammen med NORCE, Institutt for energiteknikk og Universitetet i Bergen senterets fire forskningspartnere. I tillegg skal senteret samarbeide med to nasjonale (UiT og UiO) og 13 internasjonale akademiske institusjoner, samt Norsk forskerskole i petroleum. Senteret inkluderer sju store energioperatører på norsk sokkel, to større teknologileverandører, samt åtte innovasjonsbedrifter og foreninger som skal sikre høy relevans og samfunnsnytte.

Ledende på undergrunnsforståelse

- NORCE er svært glad for tildelingen av Petrosenter NCS2030. Partnerne i senteret er ledende når det gjelder undergrunnsforståelse og ekspertise, og sammen skal vi bruke vår kompetanse på å utvikle nye og fremtidsrettede løsninger for utnyttelse av petroleumsressursene på norsk sokkel, sier forskningsleder Randi Valestrand i NORCE.

Forskningen i NCS2030 skal legge til rette for en energieffektiv utnyttelse av undergrunnen på norsk sokkel og skape en bærekraftig verdikjede i undergrunnen. Aktivitetene vil spenne over fire forskningsområder: energisystemer, nullutslippsproduksjon, digitalisering og samfunn.

Viktig arena for samarbeid mellom forskningsmiljø og næringsliv

Spesialrådgiver i NORCE, Ying Guo, sier kunnskapen senteret skal utvikle er viktig for omstillingen industrien står overfor:

– Tildelingen betyr veldig mye for norsk olje- og gass- industri for de kommende årene for å oppnå null-utslipp ambisjonen. Vi skal sammen med våre industri- og forskningspartnere jobbe for maksimal verdiskapning fra våre nasjonale olje- og gassressurser, og omstille norsk sokkel til lav-utslipp energi leverandør for både fossil og fornybar energi på vei til bærekraftig samfunn. Senteret vil også gi sterkere grunnlag til rekruttering av ungdom til offshore industri fremover.

Foto: Johanne Severinsen, Forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe kom i dag med nyheten om at NORCE blir forskningspartner i det nye nasjonale senteret for bærekraftig utnyttelse av energiressurser på norsk sokkel. Tilstede fra NORCE var Oddvar Skjæveland (t.v.), fra UiS deltok rektor Klaus Mohn og prorektor Merete Vadla Madland. Foto: Johanne Severinsen, Illustrasjonsfoto - NSC2030, <p>Photo: Johanne Severinsen</p>, Tilstede fra NORCE var Oddvar Skjæveland (t.v.), fra UiS deltok rektor Klaus Mohn og prorektor Merete Vadla Madland. Foto: Johanne Severinsen.

Kilde:
Foto: Johanne Severinsen

Forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe kom i dag med nyheten om at NORCE blir forskningspartner i det nye nasjonale senteret for bærekraftig utnyttelse av energiressurser på norsk sokkel. Tilstede fra NORCE var Oddvar Skjæveland (t.v.), fra UiS deltok rektor Klaus Mohn og prorektor Merete Vadla Madland. Foto: Johanne Severinsen

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe peker på den viktige koblingen senteret har mellom forskningsmiljøene og næringslivet:

– Senteret vil bidra til å videreutvikle både Norge som olje- og energinasjon og næringslivets konkurransekraft i fremtiden. Det blir en viktig arena for samarbeid mellom forskningsmiljø og næringsliv. Slik sikrer vi kort vei fra forskningsresultater og smarte løsninger til praktisk bruk i industrien, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe.

Senteret skal gi ny kunnskap om områder i undergrunnen både når det gjelder utvinning av nye ressurser og hvordan sokkelen kan utnyttes i overgangen til fornybar energi og til lagring av CO2fra bruk av fossile energikilder.

Senteret ble lansert 25. april 2022, som del av konferansen Energy Norway.

Se opptak av lanseringen her, og første dag av konferansen

  • Utvikle nye metoder for forbedret og akselerert hydrokarbonproduksjon med minimal energibruk og lavt miljøfotavtrykk.
  • bygge integrerte modeller av undergrunnen for å øke reservebasen og samtidig evaluere potensialet for CO2- og hydrogenlagring.
  • utvikle neste generasjon av digitale verktøy for data-assistert karakterisering av undergrunnen og kvantifisering av usikkerhet for beslutningstakere.
  • utdanne en ny generasjon av forskere og fagpersoner som skal bidra til transformasjonen av norsk sokkel til et mer miljøvennlig energiproduksjonssystem.
  • anbefale storskalatesting på felt i områder med høyt potensial for nullutslippsproduksjon.

NCS2030 vil muliggjøre samarbeid mellom beslutningstakere, feltoperatører, teknologileverandører og akademia. Videre vil senteret være til nytte for allerede etablerte forskningsgrupper og -nettverk. Senterets aktører vil i samarbeid skape nye løsninger gjennom et eget innovasjonsprogram som er en integrert del av senterets aktivitet.

Engelsk navn på senteret: National Center for Sustainable Subsurface Utilization of the Norwegian Continental Shelf (NCS2030)

Forskningssenter for petroleum (PETROSENTER) er en langsiktig og målrettet forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå. Målet er å løse definerte og avgrensede utfordringer for utnyttelse av petroleumsressursene på norsk sokkel.

Forskningssentrene skal styrke kapasitet og kompetanse gjennom langsiktig forskning og innovasjon med sikte på verdiskaping og samfunnsnytte.

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev