Gå rett til innhold
<
<
NORCE på Forskningsdagene

NORCE på Forskningsdagene

Aktuelt

Publisert: 11.09.2023
Oppdatert: 26.09.2023

Veronica Helle

NORCE deltar på Forskningsdagene i Tromsø, Bergen, Stavanger og Kristiansand. Ta familien med på omvisning på oljerigg, på ett av våre Forskningstorg eller hør debatter om fremtidens energi, helse eller turisme.

Kjell Inge Søreide, Fra Forsker Grand Prix i Kristiansand i 2022, der Siren Neset i NORCE var en av dommerne., Foto Kjell Inge Søreide, ,

Kilde:
Kjell Inge Søreide

Fra Forsker Grand Prix i Kristiansand i 2022, der Siren Neset i NORCE var en av dommerne.

Du finner oss på Forskningstorget i Stavanger, Kristiansand og i Bergen. I Kristiansand har vi ulike aktiviteter som demonstrerer elektromagnetisk stråling og hvordan et termisk kamera “ser” energi som du ikke kan se med øynene. I Bergen kan du se kystdronen vår. I Stavanger viser vi deg kjerneprøver og oljeprøver fra 4 felter i Nordsjøen. Du kan også delta på omvisning og oljeriggen vår på Ullandhaug i Stavanger.

Fremtidens energi

debatt i Bergen får du en innføring i ulike energiformer, og hvordan fremtidens energimix vil være. Klarer Norge å øke strømproduksjonen raskt? Eller går vi mot et kraftunderskudd i 2030? Dette prøver vi å svare på denne kvelden.

Hydrogen spiller en viktig rolle for å få til et nullutslippssamfunn, og gassene CO2 og H2 gir oss nye produkter og nye industrier. I Bergen kan du høre hvordan vi jobber på laben for å finne gode løsninger for lagring av hydrogen og i Stavanger om ny teknologi som gir nye produkter. Fremtidens energibehov kan også gi utfordringer knyttet til arealbruk og naturinngrep, som utbygging av vindkraft. I Tromsø tar vi debatten om energiutbygging i Nord-Norge og i Kristiansand kan du høre om forskning og utvikling av nye måter å produsere og lagre energi.

Økende turisme

En raskt økende turisme i Nord-Norge og Arktis kan være både en gavepakke og en trussel for små lokalsamfunn. På arrangementet i Tromsø kan du høre hvordan en omsorgsfull reiselivs- og stedsutvikling kan se ut.

Helseforskning

Alrekdagene i Bergen er også en del av Forskningsdagene. Her kan du høre mer om skolefravær, barn og unges helse, og kvinnehelse.

Forsker til lunsj i Agder

I Agder tilbyr vi smakebiter av forskning til næringsliv og offentlige aktører. Velg et tema fra oversikten og bestill en forsker til lunsj. Forskeren kan komme til dere eller foredraget kan holdes digitalt. Dette kan passe godt i forbindelse med et internmøte eller en utvidet lunsj. Foredragene varer i 20 minutter (lengde kan avtales) og er gratis. Dere må ordne med lokaler, kunngjøring og det praktiske rundt arrangementet, og det bør være minimum 10 tilhørere. Tilbudet gjelder i ukene 39-44, men det er også mulig å avtale seinere tidspunkt.

Kontakt forskeren og avtal tid og sted.

Senter for praksisnær forskning og samskaping tilbyr følgende innlegg:

 1. Hvordan rekruttere flere nye sykepleiere?
  Funn og anbefalinger fra KS Agder #drømmejobben samarbeidsprosjekt (med Arendal og Kvinesdal kommuner)
 2. Utenforskap og inkludering – på tvers av forvaltningsnivå
  Innblikk i forskningsprosjekter i Agder og kommunenes plass i Samarbeidsavtale på utdanningsområdet mellom NAV Agder og Agder fylkeskommune
 3. Kvalifisering av minoritetsspråklige voksne (KMV)
  Erfaringer fra Samarbeidsmodellen KMV i Lindesnesregionen og utfordringer og mulige løsninger for språkutfordringer i videregående opplæring og rekruttering av helsefagarbeidere.

Kontakt seniorforsker Øyvind Hellang eller senterleder/forsker I Eugene Guribye

 • Innvandreres opplevelse av det norske sivilsamfunnet, kontakt seniorforsker Astrid Espegren
 • Luftkvalitet rundt industrien, kontakt seniorforsker Hege Indresand
 • Reduksjon av LCOE (Levelized Cost of Energy) for offshore havvind gjennom digitalisering langs verdikjedene og effektiv operasjon og vedlikehold.
  Kontakt seniorforsker Rune Schlanbusch eller seniorforsker Surya T. Kandukuri (eng.)
 • Bedre økonomi og bærekraft – hvorfor LCA (Life Cycle Analysis) er viktig for deg.
  Kontakt Seniorforsker Ulrik Thisted eller forsker Vetle Kjær Risinggård
 • Laksen mot strømmen. Er det mulig å bedre forholdene for laksen og samtidig opprettholde eller øke vannkraftproduksjonen? Kontakt seniorforsker Tormod Haraldstad

Forsker Grand Prix

NORCE stiller med dommere i panelet både i Kristiansand og i Bergen.

Les mer om arrangementene NORCE deltar på

Hvorfor trenger vi lagring av hydrogen?

Egget på Studentsenteret i Bergen, 20. september kl. 09-11.

Kunnskapspub - Ni om energi

Bergen Offentlige Bibliotek, 20. september kl. 19-21

Framtidas energibehov og bærekraftig arealbruk i nord

Norges arktiske universitetsmuseum, Tromsø, 20. september kl. 19-21

Forsker Grand Prix i Kristiansand

20. september, kl. 19, Bare studenthus i Kristiansand.

Skolefravær, barn og unges helse og kvinnehelse på Alrekdagene

Bergen, 20.-22. september

Kystdrone på Forskningstorget i Bergen

Torgallmenningen i Bergen, 23. september, kl. 11-16

Se kjerneprøver og oljeprøver fra 4 felter i Nordsjøen på Forskningstorget i Stavanger.

23. september, kl. 11:00-15:00, Torget i Stavanger

Elektromagnetisk stråling og hvordan et termisk kamera “ser” energi som du ikke kan se med øynene - på Forskningstorget i Kristiansand.

23. september, Kristiansand

Familiedag: Besøk Ullrigg

24. september, kl. 12-15, Ullandhaug, Stavanger

Ullrigg er verdens mest avanserte testrigg og driver med fullskala testing av bore- og brønnutstyr. Få et innblikk i hvordan en borerigg opereres i Nordsjøen! Det blir enkel servering og guidet tur på riggen.

Forsker-standup om nye bærekraftige industrier

28. september, kl. 19:00-21:30, Kåkå, Stavanger

Forsker Grand Prix i Bergen

27. september, kl. 19, i Mimes Brønn på Høgskulen på Vestlandet. 

Faglunsj om modellering og simulering av hydrogenbaserte energiløsninger

29. september, kl. 11.30-12.30, Haugesund, Høgskolebiblioteket

Young Researchers Night - nye måter å produsere og lagre energi

29. september, kl. 17.30-21.00, Kristiansand

Hvordan ser en omsorgsfull reiselivs- og stedsutvikling ut?

29. september, kl. 18-19, Hålogaland teater, Tromsø

Skolebesøk - elever og lærere skal få prøve ut en metode som handler om hvordan de kan bli bedre på å oppdage trakasseringen som skjer i ungdomsskolen

27.-29. september, i Bergensområdet

Researchers Night - Fremtidens energimix

29. september, kl.19-21, Kulturhuset i Vaskerelven, Bergen

Young Researchers Night - Norges syn på energiproduksjon

29. september, kl. 19, Bergen

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev