Gå rett til innhold
<
<
Her er 3 viktige utfordringer for bærekraftig fôr

Her er 3 viktige utfordringer for bærekraftig fôr

Meninger

Publisert: 07.09.2023
Oppdatert: 07.09.2023

Anne Ingeborg Myhr

Vi i NORCE peker på tre viktige utfordringer som må vektlegges, og vi foreslår også noen virkemidler.

Andreas R. Graven, Krav om sirkulære økonomiske prinsipper må legges til grunn der det er mulig. For eksempel insekter, mikroalger og mikroorganismer kan produsere forråvarer som protein basert på sidestrømmer og restråstoff samt gasser som CO2. Her jobber forskere med grønne mikroalger i laboratoriet., Biotek lab alger NORCE hanna dorinde pia1 utsnitt, ,

Kilde:
Andreas R. Graven

Krav om sirkulære økonomiske prinsipper må legges til grunn der det er mulig. For eksempel insekter, mikroalger og mikroorganismer kan produsere forråvarer som protein basert på sidestrømmer og restråstoff samt gasser som CO2. Her jobber forskere med grønne mikroalger i laboratoriet.

Dette er NORCE sitt innspill til Forskningsrådet for samfunnsoppdraget bærekraftig fôr:

1. Dyrevelferd og dyrehelse

Nye fôrråvarer med kommersielt potensiale må være av god kvalitet, være lette å fordøye slik at næringsstoffene i fôret kan bli tatt opp i tarmene til dyra, de må bidra til god velferd og helse hos dyr.

Nye fôrråvare må heller ikke forringe ernæringskvalitet og helse hos mennesker som konsumerer dyrene.

En satsing på utvikling av nye fôrråvarer må derfor inkluder studier av effekt på vekst, fordøyelse og fôrutnyttelse og effekt på generell helse og tarmhelse av både de nye fôrråvarene og av det endelige fôret som de blir en del av.

2. Det må defineres hva som er bærekraftig fôrproduksjon

Og: at dette inkluderer både miljø, økonomi og sosial bærekraft. Målsetningen må være å produsere fôr med lavest mulig klima- og miljøbelastning. Livsløpsanalyser vil derfor være viktig å inkludere ved nye fôrråvarer. Arealbruk og arealkonflikter kommer også inn her.

Produksjon av fôr må ikke fortrenge areal som kan brukes til produksjon av mat til mennesker. Krav om sirkulær økonomiske prinsipper må legges til grunn der det er mulig. For eksempel insekter, mikroalger og mikroorganismer kan produsere forråvarer som protein basert på sidestrømmer og restråstoff samt gasser som CO2.

For å si noe om en råvare er en realistisk mulighet - det vil si om fôrråvaren lar seg teknisk oppskalere til et nivå som gjør den interessant som råvare til fôrproduksjon vil kreve at det bygges kompetanse på tekno-økonomiske vurderinger.

Etisk og samfunnsmessig forsvarlighet må vektlegges i teknologiprosjekter, og her spesielt ved bruk av ny teknologi som genredigering.

Åpenhet, samarbeid og samskaping mellom FoU, industri, og brukere på tvers av grønn og blå sektor bør stimuleres. Dette vil være med å fremme sosial bærekraft, markeds og forbrukeraksept.

3. Satsing på forskning og innovasjon innen mikrobiell fermentering

I NORCE har vi etablert kompetanse og infrastruktur for mikrobiell fermentering, det vil si bruk av mikroorganismer som bakterier og mikroalger for produksjon av ulike produkter inkludert protein. Jeg vil derfor spesielt fremheve denne råvaren som høyst relevant for fremtidig oppskalering og kommersialisering.

Virkemidler og incentiver

Det trengs friske midler for å starte små og store prosjekt for å nå målet om en bærekraftig forproduksjon i Norge.

Det må fremskaffes kunnskap på dyrevelferd og helse, bærekraftsvurdering og tekno-økonomiske analyser. Det må initieres samarbeidsprosjekter og IPNer for teknologiutvikling samt midler til oppskaleringsprosjekter.

Det må bygges kompetanse og det må etableres infrastruktur som er tilgjengelig for alle aktører. Incentiver for private investeringer i produksjonskapasitet vil være med å gi større volum og lavere pris - og da kan også produksjon mest sannsynlig bli lønnsom.