Gå rett til innhold
<
<
Den unike bleka er tilbake - ny rapport med anbefalte tiltak

Den unike bleka er tilbake - ny rapport med anbefalte tiltak

Aktuelt

Publisert: 24.09.2021
Oppdatert: 15.06.2022

Andreas R. Graven

VIDEO: Forskere i NORCE LFI har vært med på å redde bleka, i tett samarbeid med forvaltning, regulant og lokale krefter.

Nå går det riktig vei for denne unike laksen i norsk og internasjonal sammenheng. 50 år med tiltak har gitt resultater.

Målet er at blekebestanden i Agder skal bli livskraftig og høstbar. Ny rapport peker på en rekke tiltak som skal hjelpe bleka framover. Blant annet ved at bleka skal ta i bruk større deler av sitt tidligere utbredelsesområde.

Tiltakene har sammen med avtagende forsuring gitt en positiv utvikling.

Rapport: Bleka i Byglandsfjorden 2018 - 2021 - Status, trusler og anbefalte tiltak

Les hele rapporten her

De neste årene vil vise om en når målet om en selvreproduserende, og på noe lengre sikt, en høstbar blekebestand i Byglandsfjorden.

Redaktør for rapporten, forskningsleder Bjørn Barlaup i NORCE LFI, forteller at konklusjonene bygger på omfattende biologiske og vannkjemiske data fra hele det opprinnelige utbredelsesområdet.

– Gytingen er i hovedsak er begrenset til sørlige del av Byglandsfjorden. Før bestandssammenbruddet gjorde bleka en storstilt gytevandring fra Byglandsfjorden og oppstrøms til store gyte- og oppvekstområder i Otra. I dag er det bare sporadisk gyting på disse områdene. Det blir viktig å legge til rette for reetablering også på denne strekningen i Otra, sier Barlaup.

Les mer i pressemelding fra NORCE hos NTB kommunikasjon:
Den spesielle laksebestanden er tilbake etter 50 år med tiltak

Relaterte personer

Bjørn Torgeir Barlaup

Forskningsleder LFI - Bergen
bjba@norceresearch.no
+47 56 10 74 02
+47 992 05 951

Relaterte artikler

Se alle artikler