Gå rett til innhold
<
<
Avhandling: Tannbehandling med polymerbaserte materialer

Avhandling: Tannbehandling med polymerbaserte materialer

Aktuelt

Publisert: 20.05.2020
Oppdatert: 24.06.2022

Spesialtannlege Trine Lise Lundekvam Berge disputerte den 18. oktober 2019 for Ph.D.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Treatment with dental polymer-based restorative materials. Exposure to bisphenol A. Effects on pregnancy outcomes».

Plastbaserte tannfyllingsmaterialer inneholder plaststoffer som blant annet fremstilles av bisfenol A (BPA), en kjemikalie som har østrogenlignende egenskaper og mistenkes for å ha negative helseeffekter. I dyreforsøk og i enkelte befolkningsstudier er BPA satt i sammenheng med negative effekter på blant annet nervesystemet, evnen til å få barn og adferd. I tillegg er det mistanker om at stoffet kan påvirke blodsukkerregulering og utvikling av fedme. BPA blir ikke tilsatt plastfyllingsmaterialer som en ingrediens, men kan finnes som et forurensningsprodukt.

Hovedkilden for BPA eksponering hos befolkningen antas å være mat som er pakket i BPA holdig emballasje. Andre kilder kan for eksempel være termisk papir (kvitteringer) og kosmetikk.

Avhandlingen omfatter tre delarbeider der formålet var å undersøke om plastbaserte tannfyllingsmaterialer bidrar til BPA eksponering og om mors tannbehandling med plastba-serte tannfyllingsmaterialer i svangerskapet har effekt på fødselsutfall.

I det første delarbeidet ble BPA konsentrasjonen i spytt hos personer med og uten tannfyllinger av plast sammenlignet. Analysene viste at personer med plastfyllinger hadde noe høyere konsentrasjon av BPA i spyttet sammenlignet med gruppen uten plastfyllinger, men begge gruppene hadde svært lave konsentrasjoner. Resultatene tyder på at plastfyllinger som har vært i munnen en tid, i svært liten grad bidrar til eksponering for BPA.

I det andre delarbeidet var målet å undersøke om nylagte plastfyllinger gir økt eksponering for BPA. BPA konsentrasjonen i spytt og urin ble målt hos pasienter like før, like etter og ved flere tidspunkt inntil en uke etter at de fikk lagt en plastfylling. Resultatene tyder på at behandling med plastbasert fyllingsmateriale kan gi en markert, men kort og forbigående, eksponering for BPA.

I delarbeid tre ble data fra Den norske mor, far og barn studien (MoBa) brukt for å undersøke om mors tannbehandling med plastfyllinger i svangerskapet gir økt risiko for dødfødsel, prematuritet, misdannelser eller høy/lav fødselsvekt. Resultatene tyder ikke på at tannbehandling med plastfyllinger under svangerskapet har negativ effekt på disse fødselsutfallene.

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev