Gå rett til innhold
<
<
Trygge foreldre på Haugalandet

Trygge foreldre på Haugalandet

, Unsplash.com, Kelli mcclintock w Bg AVA Gjz Fg unsplash 1, ,

Unsplash.com

Målsetting

Prosjektets målsetting er en gradvis opptrapping av COS P foreldrekurs i grupper fra høsten 2021, med minimum 60% dekningsgrad ved prosjektets avslutning desember 2024. Målgruppen for tiltaket er førstegangsforeldre til barn i alderen 0-3 år. Tiltaket sikter også mot å bygge opp kunnskaper om systematisk implementering, evaluering og brukermedvirkning i kommunene.

Hvordan skal tiltaket evalueres:

Tiltaket evalueres gjennom følgeforskning, som kan gi informasjon om elementer som hemmer og fremmer implementeringen. Et såkalt gjennomførbarhet- og akseptstudie (feasibility- and acceptability study) undersøker hvorvidt brukerne aksepterer tiltaket, om de vil akseptere deltakelse i brukerevaluering av tiltaket, og aksept for kartlegging av faktorer knyttet til foreldrerollen og interesse for barnets behov.

Begrunnelse for valg av evaluering:

Hensikten med følgeforskning er å systematisk dokumentere, forstå, forklare og påvirke utviklingsretningen underveis slik at ønskede mål og verdier realiseres. Forskningen har dermed som mål å legge til rette for å generere kunnskap som bidrar til ønskede måloppnåelse for tiltaket – i form av minimum 60% deltakelse på kurs blant førstegangsforeldre i kommunen ved prosjektets avslutning. Det er også et mål å få mer kunnskaper om hvorvidt deltakelse i COS P foreldrekurs medfører endringer i faktorer knyttet til foreldres opplevelse av foreldrerollen og samspill med sitt barn, som igjen kan tenkes å påvirke tilknytningen mellom barn og foreldre.

Problemstillinger i evalueringen:

  • Lykkes kommunene i å oppnå planlagte mål for implementering?
  • Vil foreldre la seg rekruttere til og gjennomføre COS P foreldregruppene?
  • Lykkes tiltaket i å nå et representativt utvalg av målgruppen førstegangsforeldre 0-3 år?
  • Hvordan opplever foreldre å delta i COS P grupper sammen med andre foreldre?
  • Vil foreldre akseptere å delta i evalueringen av tiltaket ved å besvare et nettbasert spørreskjema?
  • Vil deltakelse i COS P foreldrekurs påvirke faktorer ved foreldrerollen som kan tenkes å være av betydning for Tilknytning og barns trivsel og utvikling?

Forsker

Hanne Cecilie Braarud

Forsker I, gruppeleder Utsatte barn og unge - Bergen
habr@norceresearch.no
+47 56 10 76 53

Kontaktperson

Hanne Cecilie Braarud

Forsker I, gruppeleder Utsatte barn og unge - Bergen

habr@norceresearch.no
+47 56 10 76 53

Prosjektfakta

Navn

Trygge foreldre på Haugalandet

Status

Aktiv

Periode

01.01.21 - 31.12.24

Sted

Bergen

Prosjektets hjemmeside

https://www.haugesund.kommune.no/tryggeforeldre/

Forskningsområder

Forskningstemaer

Prosjekteier

Haugesund kommune

Prosjektmedlemmer

Ingvild Rasmussen
Arnold Mikal Goksøyr

Samarbeidspartnere

Haugesund, Karmøy, Tysvær, Sauda og Vindafjord kommune

Prosjektet i sosiale medier