Gå rett til innhold
<
<
Hanne

Hanne Cecilie Braarud

Forsker I, gruppeleder Utsatte barn og unge

habr@norceresearch.no
+47 56 10 76 53
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg er utdannet klinisk psykolog og jobber som Forsker 1 og faggruppeleder ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Vest. Jeg avla psykologisk embetseksamen ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen i 2000, og har en Dr.psychol. grad fra 2007, ved samme fakultet. Doktorgradsavhandlingen heter "“Infant Regulation of Distress: A longitudinal study of transactions between mothers and infants”

Jeg har funksjon som faggruppeleder for fagruppen "Utsatte barn og unge". Faggruppen består av forskere og rådgivere som jobber med forskning, tjenestestøtte, formidling og undervisning innen hovedsaklig barnevernsfeltet. I tillegg til faggruppelederfunksjonen leder jeg evaluering av et folkehelseprosjekt på Haugalandet, der kommuner implementerer et foreldreveiledningsprogram som universelt tiltak til foreldre med barn i alderen 6-48 måneder. Jeg bidrar også i et nytt forskningsprosjekt knyttet til gjenforening og samvær – barnevernets praksis i kjølvannet av EMD-dommene. I tillegg støtter jeg kommunale tjenester i evaluering av egeninitierte tiltak.

Jeg er særlig interessert i utviklingspsykologiske tema knyttet til sped- og småbarnsalder. Jeg har tidligere forsket på tidlig samspill, foreldres mentale helse knyttet til graviditet- og spedbarnsperioden, og ernærings betydning for barnets utvikling. I tillegg har jeg deltatt i forskningsprosjekt for å prøve ut en observasjonsmetode for å identifisere sosiale uttrykk hos de yngste barna. Jeg foreleser og har opplæring for tjenester som jobber med sped- og småbarn.

Hanne Cecilie Braarud

Divisjon

Helse og samfunn

Mer info om Hanne

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter

Aktuelt