<
<
Hanne Cecilie Braarud

Hanne Cecilie Braarud

Forsker I, gruppeleder Utsatte barn og unge

habr@norceresearch.no
+47 56 10 76 53
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Hanne Cecilie Braarud

Divisjon

Helse og samfunn

Mer info om Hanne Cecilie Braarud

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Trenger vi regulering`? – Nettside RVTS Sør 2021
The feasibility of the full and modified versions of the Alarm Distress Baby Scale (ADBB) and the prevalence of social withdrawal in Infants in Nepal – Frontiers in Psychology 2020
Newborn Behavioral Observation, maternal stress, depressive symptoms and the mother-infant relationship: results from the Northern Babies Longitudinal Study (NorBaby) – BMC Psychiatry 2020
Feasibility and acceptability of an early home visit intervention aimed at supporting a positive mother-infant relationship for mothers at risk of postpartum depression – Scandinavian Journal of Caring Sciences 2018
Maternal DHA status during pregnancy has a positive impact on infant problem solving: A Norwegian prospective observation study – Nutrients 2018
Affective facial expression in sub-clinically depressed and non-depressed mothers during contingent and non-contingent face-to-face interactions with their infants – Infant Behavior and Development 2017
Utviklingstraumer. Regulering som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi – Fagbokforlaget 2017
Bruk av kartleggingsverktøy og behandlingsmetoder ved foreldre barn sentre i Norge: En anbefaling fra Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse – Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Helseregion Øst og Sør 2017
Precursors of social emotional functioning among full-term and preterm infants at 12 months: Early infant withdrawal behavior and symptoms of maternal depression – Infant Behavior and Development 2016
Når vold infiltrerer omsorgen for små barn – 2016
Docosahexaenoic Acid Status in Pregnancy Determines the Maternal Docosahexaenoic Acid Status 3-, 6- and 12 Months Postpartum. Results from a Longitudinal Observational Study – PLOS ONE 2015
Prior adversities predict posttraumatic stress reactions in adolescents following the Oslo Terror events 2011 – European Journal of Psychotraumatology 2014
Regulering som nøkkelbegrep og toleransevinduet som modell i en ny traumepsykologi – Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2014
Måleegenskaper ved den norske versjonen av Alarm Distress Baby Scale (ADBB) – PsykTestBarn 2014
Teaching and training of child mental health professionals in Azerbaijan – Uni Research Helse 2014
Relation between social withdrawal symptoms in full-term and premature infants and depressive symptoms in mothers: A longitudinal study – Infant Mental Health Journal 2013
Subclinical levels of maternal depression and infant sensitivity to social contingency – Infant Behavior and Development 2013
Low 0mega-3 index in pregnancy is a possible biological risk factor for postpartum depression – PLOS ONE 2013
Establishment of a seafood index to assess the seafood consumption in pregnant women – Food & Nutrition Research 2013
Tullespråk er godt for babyer – Bergens Tidende 2013
Kunnskap om små barns utvikling med tanke på kompenserende tiltak iverksatt av barnevernet – Tidsskriftet Norges Barnevern 2012
Oppdatert kunnskap om tidlig utvikling og kompenserende tiltak inkludert å hente barnet – Universitetsforlaget 2012
Familievold og barns utvikling: Kunnskap fra forskning og praksis – 2011
Evolving trends in the field of trauma; Developmental and neurobiological contributions to the understanding of complex trauma – Today’s Children are Tomorrow’s Parents 2011
Developmental trauma disorder: En løsning på barnetraumatologifeltets problem? – Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2011
Kompleks traumatisering hos barn: En utviklingspsykologisk forståelse – Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2011
Individualterapeutisk arbeid med barn som er utsett for vald i familien – Tidsskriftet Norges Barnevern 2010
Blanke ansikter – Bergens Tidende 2010
Samspill mellom 2 måneder gamle spedbarn og omsorgsgiver – 2010
Beredskap for kompenserende tiltak – Barne- og likestillingsdepartementet 2009
Se alle publikasjoner på Cristin
Aktuelt

Aktuelt

Geparden, skilpadden og supersonen!