Sikker COVID-19 vaksinering under svangerskapet

I dette prosjektet vil vi undersøke sikkerheten av Covid-19 vaksinering av gravide kvinner. Vi undersøker svangerskapsutfall, kortidseffekter på kvinnen og fosteret og langtidseffekter hos barn av mødre som ble vaksinerte under graviditeten. Det er vanskelig å forutsi hvordan den nåværende Covid-19 pandemien vil utvikle seg. Mutasjoner endrer kontinuerlig virusets spredningsevne og potensielt også alvorlighetsgraden av infeksjoner.

Tilgjengelig kunnskap tyder på at gravide med COVID-19 infeksjon har økt risiko for alvorlig sykdom, komplikasjoner og sykehusinnleggelse. COVID-19 infeksjon under graviditeten er også forbundet med økt risiko for uheldige svangerskapsutfall. Vaksinasjon under graviditet vil beskytte de gravide kvinnene mot COVID-19-infeksjon. I tillegg er det sannsynlig at mors vaksinasjoner under graviditeten beskytter også spebarn mot COVID-19-infeksjon fordi IgG antistoffer aktivt overføres gjennom morkaken til fosteret.

Dagens COVID-19 vaksiner er ikke testet eller godkjent for bruk hos gravide. Dermed er sikkerheten og effektiviteten av vaksinering under graviditet ukjent. Foreløpig er det vanskelig for gravide og omsorgspersoner å ta beslutninger om Covid-19 vaksinering. Ny kunnskap om vaksinesikkerhet og effektivitet er avgjørende for å bevare befolkningens tillit og tilslutning til vaksineprogrammet.

Svært få land har populasjonsbaserte registre som gjør det mulig å studere befolkningsrisiko knyttet til sikkerhet ved vaksinasjon under graviditet. De robuste befolkningsbaserte norske registrene gir oss en unik mulighet. Vårt internasjonale team har bred kompetanse i å analysere data fra koblede, befolkningsbaserte register for å studere infeksjoner og vaksinasjon under graviditet.

Vaksinering mot COVID-19 skjer akkurat nå, og gravide anbefales vaksine. Våre resultater vil gi ny og avgjørende kunnskap til offentlige helseforvaltning, klinisk praktisk og informere vitenskapelige miljøer om videre forskningsbehov.