Seasonal Forecasting Engine

Hva gjør vi

Hovedsakelig skal vi bruke modeller til å varsle været langt frem i tid, samt bruke statistiske metoder for å gjøre modellenes systematiske feil så små som mulig. Til tross for at prosjektet startet for fullt i 2018, har vi allerede publisert varsler i ulike formater og fagfellevurderte artikler om bl.a. havstrømmenes påvirkning på klimaet i Norge, samt om hvordan havtemperaturer kan brukes i sesongvarsling. Brukergruppen vår består av selskap innen forsikring (Tryg, Sparebank1 forsikring og Polygon), kraftprodusenter (BKK, Agder energi og Lyse produksjon), leverandører av digitale tjenester (Kongsberg digital og StormGeo), samt Kystvakten. Vi har i løpet av 2018 hatt møter med alle brukerne og startet dialogen rundt hvordan de ønsker å motta varsler fra prosjektet.

Hvorfor er dette viktig

Værvarsler er sjelden gyldige mer enn ti dager frem i tid. Dette skyldes værets kaotiske natur, også kjent som «sommerfugleffekten». Men, selv om vi ikke kan forutsi akkurat hvordan været blir mange dager eller noen uker frem i tid, kan vi likevel ofte si noe om sannsynligheten for visse værtyper. En av årsakene til dette er at værsystemet har en høy grad av bestandighet fra måned til måned. For eksempel vil sannsynligheten for at en vintermåned blir kaldere enn normalt avhenge av hvorvidt den forrige måneden var kaldere enn normalt.

Mål

Vårt overordnete mål er å ta i bruk innovative metoder for å gjøre sesongvarsler bedre og mer relevante for brukere i privat og offentlig sektor. Etter den stratosfæriske oppvarmingen i februar 2018 varslet vi om en lang kuldeperiode i Norge. Dette slo til og førte til stor interesse fra media. Videre varslet vi i juni om en varm og tørr juli måned, noe som også slo til og ga mye presseomtale. Den våte høsten i Sør-Norge var imidlertid ikke varslet av modellene. Dette er noe vi kommer til å undersøke nærmere. I slutten av desember 2018 varslet vi at det fra midten av januar 2019 så ut til å bli kaldt og tørt i Sør-Norge, og at denne situasjonen kunne vedvare i en lang periode.

Aktuelt