Gå rett til innhold
<
<
Performance and Health Monitoring for Hydroelectric Powerplants (PHMHydro)

Performance and Health Monitoring for Hydroelectric Powerplants (PHMHydro)

Vannkraftverk er ryggraden i det Norske kraftsystemet, og bidrar med mer enn 90 % av den totale normalårsproduksjonen. På grunn av den særegne norske naturen og vannressursene har kraftverkene i betydelig grad bidratt til Norges industrielle utvikling det siste århundret. Ettersom EU retter seg mot økt avhengighet av fornybar energi, med 32 % av det totale energibehovet fra fornybare energikilder innen 2030, har Norge kapasitet til å spille en større rolle i EU-nettet som «Europas grønne batteri». Fremtidens strømnett trenger stabile og pålitelige energikilder som raskt kan møte behovet når for eksempel vindkraftproduksjonen er lav, og lagre overskuddsenergi produsert når vindkraftproduksjonen er høy. Norge er rik på vannkraft og har kapasitet til å møte disse kravene ettersom kraftproduksjonen kan økes raskt og energi kan lagres f.eks. ved å pumpe vann tilbake til reservoarene. For å oppnå dette bør imidlertid vannkraftverkene ha høy pålitelighet og effektivitet for å sikre stabil leveranse, m.a.o. et stabilt strømnett. Kontinuerlig overvåking av tilstanden til kritisk utstyr som turbiner og generatorer, samt effektiviteten til utstyret, sikrer at vannkraftverkene drives lønnsomt og uten uønskede nedstengninger.

Prosjektet PHMHydro tar sikte på å bygge fundamentet for en slik ytelses- og tilstandsovervåkings-arkitektur for vannkraftverk som er skalerbar til flere tekniske komponenter og til flere kraftverk. Dette inkluderer evaluering av ny metodikk, utvikling av nye algoritmer ved bruk av fysikk og kunstig intelligens (AI), og en arkitektur for å håndtere algoritmene i sky/tåke-distribusjon. Prosjektet skal gjennomføres som et forskningssamarbeid mellom Universitetet i Agder (UiA), NORCE Norwegian Research Centre AS og industripartnerne Agder Energi AS og Volue Indusrtial IoT AS. De utviklede algoritmene og arkitekturen vil bli testet og evaluert i en pilot ved Agder Energi AS, og Volue Industrial IoT AS vil være involvert i instrumentering og evaluering av overvåkningsteknologiene med hensyn til deres egnethet for vannkraftverk.

Kontaktperson

Rune Schlanbusch

Sjefsforsker - Grimstad

rusc@norceresearch.no
+47 909 66 133

Prosjektfakta

Navn

Performance and Health Monitoring for Hydroelectric Powerplants (PHMHydro)

Status

Ongoing

Periode

01.08.22 - 30.06.25

Totalt budsjett

15.469.000 NOK

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Prosjekteier

University of Agder

Prosjektmedlemmer

Samarbeidspartnere

University of Agder, Å Energi, Volue Industrial IoT