SENBYGG3 20220228
Deteksjon av nytt bygg i Kristiansand med Sentinel-1 satellitten

Muligheter for å detektere bygg og bygningsendringer med Sentinel-1 (SENBYGG)

Oppdragets formål er å undersøke om Sentinel-1 kan benyttes til å detektere bygg og bygningsendringer. Leveransen vil være kunnskap og metodikk for å detektere bygg/bygningsendringer, samt programvare og manual.

Oppdragsgiver setter følgende krav til målresultatet:

  • Målresultatet skal gis som flater med pålitelighetsmål på dataformatet Geography Markup Language (GML)
  • Målresultatet skal leveres i kartprojeksjonen EUREF89 UTM.
  • Målresultatet skal oppnås ved å benytte data fra radarsatellittene Sentinel-1.
  • Målresultatet skal kunne oppnås ved bruk av åpen kildekode.

Målsetninga er å avdekke potensialet som er mulig å oppnå med Sentinel-1. I tillegg er det et bør krav om at metoden bør kunne angi om å kategorisere detekterte bygg som uendret, nytt, tilbygg eller revet bygg.