Gå rett til innhold
<
<
MetaBridge: Metabarcode data in marine environmental monitoring - bridging the gap between science and management

MetaBridge: Metabarcode data in marine environmental monitoring - bridging the gap between science and management

Jon Hestetun, Jon Hestetun, Metabridge 20180528 091111, <p>Jon Hestetun</p>, Utsikt fra båt mot oljeinstallasjon til havs

Kilde:
Jon Hestetun

Jon Hestetun

Miriam Brandt, En av forskerne samler sedimentprøver., Meta Bridge 2 foto Miriam Brandt, , Kvinne på båt,  iført hjelm og kjeledress, plassere prøve i et prøveglass

Kilde:
Miriam Brandt

En av forskerne samler sedimentprøver.

Hvilke organismer som er til stede i et område er avhengig av miljøfaktorer og kan dermed brukes til å påvise skadelig miljøpåvirkning. Kartlegging av organismer gjøres vanligvis ved å samle inn og identifisere arter ved prøvetaking for hånd, men med moderne IT- og sekvenseringsteknologi er det også mulig å identifisere organismer direkte ut fra analyse av alle DNA-sekvenser i en miljøprøve, såkalt miljø-DNA (mDNA).

Prosjektet MetaBridge analyserer mDNA fra marine sedimentprøver for å overvåke miljøpåvirkning på bunnlevende organismer fra olje og gass-sektoren offshore. Ved å bruke mDNA for å finne artssammensetningen på overvåkingsstasjoner rundt f.eks. oljeplattformer, kan fravær eller nærvær av indikatororganismer gi informasjon om miljøstatus i det aktuelle området.

Siden mDNA er en ny teknologi, kreves standardisering av metodikk og data for å danne grunnlaget for å tolke resultater og utvikle metoder for rutinemessig bruk av mDNA i marin miljøovervåking. MetaBridge vil bygge opp et referansedatasett for mDNA-data fra et stort antall prøvestasjoner på norsk sokkel og internasjonalt, og vil bruke dette grunnlaget for å utvikle metoder for praktisk klassifisering av miljøstatus for bunnlevende organismer basert på mDNA-data.

Overvåking av miljøtilstand for marine bunnlevende organismer er et forvaltningsmessig krav for marin industri. Bruk av mDNA som et alternativ eller komplement til eksisterende metoder vil øke kostnadseffektiviteten for marin miljøovervåking, og gi et mer komplett bilde av marine organismesamfunn som også inkluderer mikroskopiske dyr og organismer. Økt kapasitet for denne typen overvåking er et viktig bidrag til god forvaltning av havområdene våre overfor menneskeskapte miljøpåvirkninger og klimaendringer.

Prosjektet startet i juli 2021 og en postdoc ble rekruttert kort tid etter. Postdoktoren ble rekruttert fra et stort antall høyt kvalifiserte søkere og startet sitt arbeid i Bergen 1. september. For at prosjektet skulle få et forsprang, ble prøver samlet inn av Equinor under deres vanlige undersøkelsesarbeid i mai 2021. Analyser av disse prøvene pågår.

Kontaktperson

Jon Thomassen Hestetun

Forsker II - Bergen

jhes@norceresearch.no
+47 56 10 74 15

Prosjektfakta

Navn

MetaBridge: Metabarcode data in marine environmental monitoring - bridging the gap between science and management

Status

Aktiv

Periode

01.07.21 - 01.07.24

Sted

Bergen

Totalt budsjett

12.000.000 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Anders Lanzén

Samarbeidspartnere

AZTI-Tecnalia

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev