Gå rett til innhold
<
<
Klimathon

Klimathon

, Vestland fylkeskommune, K Limathon 2022 endelig, ,

Vestland fylkeskommune

Om Klimathon

Klimatilpasning er en sammensatt utfordring der både kunnskapsutvikling, politikk, tiltak og handling krever tett samarbeid mellom folk fra ulike sektorer, fag og forvaltningsnivå. Forskningsmiljø ved NORCE og Bjerknessenteret har i flere år hatt samarbeidsprosjekter om klimatilpassing med kommuner på Vestlandet gjennom prosjekt som Hordaklim, Hordaplan, HordaFlom og R3 - Relevant, Reliable and Robust local-scale climate projections for Norway. Disse prosjektene har satt søkelys på samproduksjon av lokal klimakunnskap og lagt grunnlaget for å utvikle Klimathon som en ny metode å skape dialog og samarbeid mellom forskning og praksis.

Klimathon er en hackathon-inspirert forskningsmetode for samproduksjon av klimakunnskap. Et hackathon går ut på å samle folk fra ulike sektorer og fagbakgrunner som samarbeider i grupper i et avgrenset tidsrom for å utvikle en løsning på et bestemt problem, gjerne i form av et konkret produkt.

Klimathon ble arrangert for første gang i Bergen i januar 2018 med 73 deltakere fra kommuner, fylkeskommuner, statlige etater og forskningsorganisasjoner. Hovedfokuset var på å forstå og forbedre beslutningsprosesser i kommunalt klimatilpassingsarbeid, samt forstå behov og bruk av klimadata i kommunal arealforvaltning. Les rapporten fra Klimathon 2018 her.

I mars 2019 ble Klimathon arrangert i Bergen for andre gang. Denne gangen jobbet 98 deltakere i grupper med å foreslå løsninger for klimatilpasning langs fire ulike tema: 1) Vann og mere vann, 2) Natur, landbruk og kulturminner, 3) Samfunnssikkerhet i endret klima, og 4) Helhetlig styring, organisering og ledelse. Les rapporten fra Klimathon 2019 her.

Tredje Klimathon i 2020 ble arrangert digitalt på grunn av global pandemi med påfølgende restriksjoner. I november 2020 samlet over 60 deltakere seg online for å løse problemer knyttet til klimarisiko i klimatilpasning. For å skape engasjement og samhold når deltakerne satt hver for seg ble et felles kunstprosjekt et viktig tillegg til gruppediskusjonene. Les rapporten fra Klimathon 2020 her.

I november 2022 ble Klimathon arrangert for fjerde gang. Nytt denne gangen var et direkte samarbeid med en kommune, Voss herad, og Klimathon ble lagt til Voss. Årets tema var Naturbaserte løsninger og klimatilpasning. Temaet ble aktualisert på en tragisk måte, da Voss ble rammet av en ny storflom, og Kulturhuset som skulle huse Klimathon sto under vann. Arrangementet måtte i all hast flyttes og takket være gode hjelpere fikk vi likevel gjennomført Klimathon. Alle gruppene hadde en arbeidsøkt ute der de så på flomskadene, og det gav et viktig bakteppe for gruppene sin løsning av oppgavene. 70 deltakere var samlet, selv med mange frafall i siste sekund, og ved påmeldingsfristens var det fullbooket med 80 personer. Les rapporten fra Klimathon2022 her.

Samarbeidspartnere

NORCE Samfunn

NORCE Klima

Vestland Fylkeskommune

Noradapt

Vestlandsforskning

Bjerknessenteret, UiB

Senter for klima og energiomstilling (CET), UiB

Norsk Klimaservicesenter

Fagfellevurderte artikler

Les fagfellevurdert artikkel om bakgrunnen for Klimathon her.

Les fagfellevurdert artikkel om resultatene fra Klimathon 2018 og 2019 her.

Arrangement

Se alle events
Se alle events

Kontaktperson

Elisabeth Angell

Seniorforsker - Bergen

elan@norceresearch.no
+47 56 10 76 02

Hanna Kvamsås Kvamsås

Forsker II - Bergen

hakv@norceresearch.no
+47 56 10 76 34

Prosjektfakta

Navn

Klimathon

Status

Periode

17.04.24 - 17.04.24

Sted

Bergen

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Prosjekteier

NORCE

Samarbeidspartnere

Vestland Fylkeskommune, Noradapt, Vestlandsforskning, Bjerknessenteret, UiB, Senter for klima og energiomstilling (CET), UiB, Norsk Klimaservicesenter