Gå rett til innhold
<
<
JOVA-programmet

JOVA-programmet

Program for jord- og vannovervåking i landbruket

JOVA-programmet overvåker jordbruksdrift og miljøeffekter av jordbruksdrift i et utvalg av nedbørfelt i ulike deler av Norge. Programmet har som formål å dokumentere miljøeffekter av landbruksdrift gjennom innsamling og bearbeiding av data fra overvåkingsfelt og andre relevante kilder. Nedbørfeltene som overvåkes representerer ulike jordbruksområder, med særlig fokus på belastede driftsformer og regioner.

JOVA skal sikre et høyt kunnskapsgrunnlag for statlig og regional landbruksforvaltning om effekter av landbruksdrift og miljøvennlige driftsformer. Programmet ble startet i 1992 med bakgrunn i landbrukets utfordringer knyttet til å redusere tap av jord og næringsstoffer fra produksjonsarealene i mange områder. Overvåkingen foregår i nedbørfelt i ulike deler av landet, og omfatter tap av jord, næringsstoffer og plantevernmidler til jordbruksbekker. Resultatene framstilles for et agrohydrologisk år (1. mai - 1. mai) for å kunne vise sammenhenger mellom vekstsesongens jordbruksdrift og avrenning og tap i løpet av vekstsesongen og påfølgende høst/vinter/vår fram til begynnelsen av neste vekstsesong. En rekke forskningsprosjekter er knyttet opp mot JOVA-programmet og de data som er samlet inn av programmet i løpet av overvåkingen.

Prosjektfakta

Navn

JOVA-programmet

Status

CONCLUDED

Periode

01.01.92 - 31.12.20

Finansiering

Own institution, Ministry of Agriculture and Food

Prosjektmedlemmer

Marit Hauken
Svein Selnes
Frederik Bøe
Therese Mæland
Hans Olav Eggestad
Marianne Bechmann
Marianne Stenrød
Johannes Deelstra
Geir Tveiti
Lill Dreyer
Paul Nerjordet
Hugh Riley
Erling Stubhaug
Ove Hetland
Leif Inge Paulsen