Gå rett til innhold
<
<
INJECTWELL - Experimental and Numerical Assessments of CO2 Injectivity and Flow Assurance during Storage in Depleted Hydrocarbon Reservoirs

INJECTWELL - Experimental and Numerical Assessments of CO2 Injectivity and Flow Assurance during Storage in Depleted Hydrocarbon Reservoirs

InjectWell er et utviklingsprosjekt med hovedfokus på eksperimentelle og numeriske vurderinger av brønnintegritet og nærbrønns effekter/fenomener med relevans mot CO2 lagring i THP. Hovedmotivasjonen er å øke forståelsen for samspillet og koblingen mellom trykkresponser og strømningsegenskaper i brønn og nærbrønns-reservoar. Etter vår mening er dette helt nødvendig å forstå før reservoarsimuleringer samt at estimater på injektivitet og lagringskapasiteter kan bli mer nøyaktig bestemt.

Flere kommersielle simulatorer vil bli testet og validert opp mot tilgjengelige eksperimentelle data. Simuleringsverktøyene og simuleringsresultatene vil bli sammenlignet og vurdert opp mot prosjekt-definerte kriterier innen funksjonalitet, pålitelighet og brukervennlighet.

Mot slutten av prosjektet vil det leveres en rapport som oppsummer genererte eksperimentelle data på brønnintegritet og reservoar-effekter under CO2 injeksjon, samt forbedringsforslag og anbefalinger for å forbedre/akselerere utviklingen av dedikerte og integrerte programmeringsverktøy for CO2 injeksjon i rør, brønn og reservoar-system. Dette er helt essensielt for å kunne redusere usikkerhetsmarginer innen pågående og fremtidige kostnadskalkyler og ingeniørarbeid.

Mål

Prosjektets hovedmål er å bidra til å akselerere implementering av CO2-lagring på stor skala.

Bidragsmålene i dette prosjektet er å:

  1. Identifisere påvirkning av CO2 injeksjon på brønnintegritet. Søkelys på kjemisk degradering og standhaftighet til ulike brønnmaterialer eksponert mot syklisk CO2 injeksjon.
  2. Identifisere kritiske parameterne for CO2 injektivitet i nærbrønnsområdet. Søkelys på samspillet mellom kombinerte effekter (f.eks. en/to/tre-fase strøm, CO2-faseoppførsel/faseovergang, stein-væske interaksjoner, saltutfelling, Joule-Thompson nedkjøling, hydratdannelse, tilbakeføring av vann i nærbrønnsområdet på grunn av syklisk CO2 injeksjon).
  3. Validere kommersielle numeriske simulatorer mot eksperimentelle data, samt bestemme deres funksjonalitet, pålitelighet og brukervennlighet mot konkrete prosjekter på CO2-lagring i THR. Søkelys på koblingen/integreringen mellom brønn og reservoar-system. Bidra med forbedringsforslag for å akselerere utviklingen av dedikerte og integrerte programmeringsverktøy for CO2 injeksjon.

Prosjektets potensial

Det finnes flere trykkavlastede olje og gass reservoarer i Nordsjøen, både på norsk og britisk sektor, samt flere steder ellers i Europa. Mange felter er også inne i sine siste år før dekommisjonering. Resultatene fra dette prosjektet vil kunne ha en direkte overføringsverdi til disse, samt være til nytte i forbindelse med planleggingen av fremtidige CO2-lagringsprosjekter i slike reservoarer.

Bakgrunn

Gjenbruk av gamle (dvs. modne, trykkreduserte og/eller nedstengte) olje og gass reservoarer for permanent lagring av CO2 kan ha flere fordeler å spille på. Disse reservoarene er ofte godt beskrevet, de har store påviste lagringspotensialer og har muligens gjenværende infrastruktur som kan benyttes videre. I tillegg kan det ligge et potensiale for økt olje- og gassutvinning ved CO2 injeksjon i slike reservoarer. På grunn av disse fordelene med flere, kan derfor CO2 lagring i gamle olje og gass felter være et gunstigere alternativ enn å finne og utvikle nye reservoarer, og dermed redusere barrierene for å få realisert CO2 lagring på stor skala.

InjectWell prosjektet skal gjennom dedikerte eksperimentelle studier og numeriske vurderinger søke å belyse og bedre forstå hvilke parametere som kan være kritiske for brønnintegritet og injektivitet under CO2 injeksjon i trykkreduserte hydrokarbon reservoarer (THP). I tillegg skal ulike kommersielle simuleringsverktøy testes og vurderes opp mot eksperimentelle data og for å koble brønn- og reservoarmodell. Usikkerheten rundt brønnintegritet og injektivitet i THP er sentrale spørsmål som industrien trenger svar på for å kunne modne sine strategier og akselerere gjenbruk av slike reservoarer for CO2-lagring.

Kontaktperson

Jonas Solbakken

Seniorforsker - Bergen

jsol@norceresearch.no
+47 56 10 71 39

Prosjektfakta

Navn

INJECTWELL - Experimental and Numerical Assessments of CO2 Injectivity and Flow Assurance during Storage in Depleted Hydrocarbon Reservoirs

Status

CONCLUDED

Periode

27.04.21 - 31.12.23

Sted

Bergen

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Finansiering

CLIMIT DEMO/Gassnova

Prosjektmedlemmer