Gå rett til innhold
<
<
Giardia-utbruddet i Bergen – Sykefravær før og etter

Giardia-utbruddet i Bergen – Sykefravær før og etter

I 2004 ble Bergen rammet av et stort utbrudd med magesyke forårsaket av parasitten Giardia lamblia. Man regner med at om lag 5000 personer ble syke og 1250 av disse fikk bekreftet infeksjon. Dette prosjektet tar utgangspunkt i data innsamlet tre år etter utbruddet hvor vi fant at 46% av pasientene hadde irritabel tarm syndrom og 46% hadde kronisk utmattelse. Dette var mer enn tre ganger så hyppig som i en kontrollgruppe av bergensere som ikke hadde hatt Giardia-infeksjon. Ved å koble disse resultatene med data fra sykmeldingsdatabasen FD-trygd vil undersøke flere spørsmål:

Var det forskjell i sykefravær før utbruddet blant dem som fikk Giardia-infeksjon sammenlignet med andre?

Var det forskjell i sykefravær før utbruddet blant Giardia-pasienter som 3 år senere hadde irritabel tarm syndrom og kronisk utmattelse sammenlignet med dem som ikke hadde det?

Hvor stort var sykefraværet på kort og lang sikt etter utbruddet blant dem som hadde Giardia-infeksjon i 2004, sammenlignet med kontrollgruppen?

Prosjektet vil gi oss mer kunnskap om konsekvensene av Giardia-utbruddet, både for enkeltpasienter og for samfunnet som helhet, og om irritabel tarm syndrom og kronisk utmattelse.

Finansiering

Dette er Knut-Arne Wensaas sitt post.doc. prosjekt med støtte fra Norges Forskningsråd: «Irritable bowel syndrome and chronic fatigue following infection with Giardia lamblia. Premorbid factors and long-term consequences.»

Prosjektgruppen

I tillegg til forskere fra AFE består prosjektgruppen av Nina Langeland (Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen), Sturla Gjesdal (Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen) og Stein Atle Lie (Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen)

Oppdatert: 12.10.2018

Prosjektfakta

Navn

Giardia-utbruddet i Bergen – Sykefravær før og etter

Status

Pågående

Periode

01.07.13 - 17.04.24

Finansiering

Norges Forskningsråd

Prosjektmedlemmer

Guri Rørtveit