Gastroenteritter i primærhelsetjenesten i Norge: legesøkning, antibiotikabruk og infeksjonsovervåking

Hva gjør vi

Dette er Knut Erik Emberlands ph.d.-prosjekt. Gjennom tre delstudier søker prosjektet å bidra med ny kunnskap om legesøkning og antibiotikabruk ved gastroenteritter i allmennpraksis, samt en nærmere beskrivelse av prosessen fra legesøkning til avdekking av sykdomsutbrudd. Prosjektet bruker koblede registerdata fra KUHR-databasen (legeregningskort), Reseptregisteret og MSIS (Meldesystem for smittsomme sykdommer) for perioden 2006-2015.

Prosjektgruppen består av Knut Erik Emberland (stipendiat), Guri Rørtveit (hovedveileder), Knut-Arne Wensaas (medveileder) , Sverre Litleskare og Sabine Ruths (AFE), samt Kristine Mørch (Infeksjonsseksjonen Haukeland universitetssykehus).

Hvorfor er dette viktig

Gastroenteritt er en tilstand med akutt oppstått diaré forårsaket av infeksjon i mage-tarm-systemet. Infeksjonen kan skyldes en rekke ulike bakterier, virus, parasitter og toksiner. De fleste som får gastroenteritt i Norge opplever milde og selvbegrensende symptomer og oppsøker derfor ikke lege. Pasienter med gastroenteritt som søker legehjelp blir i hovedsak håndtert i primærhelsetjenesten uten nærmere diagnostikk av hva som er underliggende årsak. Fastlege og legevaktlege har en viktig funksjon med å ivareta helsen til pasienter med gastroenteritt, bidra til å avdekke utbrudd med gastroenteritt og begrense unødig bruk av antibiotika hos pasientgruppen.

Mål

Bidra med ny kunnskap om legesøkning og antibiotikabruk ved gastroenteritter i allmennpraksisOppdatert: 13.12.18