Kranfraslide
Illustrasjonsbilde: MacGregor.

Design og vedlikehold basert på driftsdata

Mål for prosjektet er å utvikle en vitenskapelig metode for å omgjøre driftsdata logget for ulike typer utstyr til informasjon som er nyttig for vedlikehold og design.

NORCE bidrar med modellbygging for stålstrukturer og for komponenter, med å sette disse modellene sammen til fullstendige utstyrsmodeller, og med metoder for test og verifikasjon.

Resultater for utmatting av stålstrukturer i kraner ble presentert på "The 24th International Offshore Crane and Lifting Conference" i Stavanger i april 2019.